رزرو هتل فضاگشت

فدامی

دسته های دیگر استان فارس :

شهر فدامی
فدامی یکی از شهر های جنوبی شهرستان داراب استان فارس است این شهر بالغ بر ۶۰۰۰ نفر جمعیت دارد . جاهای دیدنی شهر فدامی در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرق ...