رزرو هتل ایران بوم گردی

سعادت شهر

شهر سعادت شهر

شهر سعادت شهر

استان فارس, سعادت شهر

از آن کمین نام داشت که این نام هم اکنون نیز استفاده می شود چنانچه سعادتشهر را کمین و روستاهای توابع را با پسوند کمین نام گذاری می کنند از قبیل اکبرآباد کمین، علی آباد کمین، قوام آبادکمین و .... سعادت شهر تاقرن حاضر نام‌های زیادی را بر خود دیده است از آن جمله اکلیدک، کلیدک یا کلیلک (در زمان قاجار), سعادت آباد در زمان پهلوی و سعادتشهر در حال...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین