رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

امام شهر

دسته های دیگر استان فارس :

شهر امام شهر
شهر امام شهر شهری در بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین استان فارس است.جمعیت آن بر پایه آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر برابر با ...