رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مادر سلیمان

پاسارگاد ( شهر مادر سلیمان )

پاسارگاد ( شهر مادر سلیمان )

استان فارس, مادر سلیمان

برجای ماند. در دوره‌های پسین، از تل تخت همچنان به‌عنوان یک دژ بهره‌برداری می‌شد، حال آن که کاخ‌ها رها شده و از مصالح آن دوباره استفاده شد. از سدهٔ هفتم به بعد، آرامگاه کوروش به نام آرامگاه مادر سلیمان خوانده می‌شد، و به یک مکان زیارتی تبدیل شد. در سدهٔ دهم یک مسجد کوچک در گرد آن ساخته شد، که تا سدهٔ چهاردهم از آن استفاده می‌شد....