بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حاجی آباد

شهر حاجی آباد

شهر حاجی آباد

استان فارس, حاجی آباد

سفیدک" در این شهر وجود دارد. کنگو میوه خام درخت خرما میباشد که در زبان محلی به این اسم نامیده میشود و نام رسمی آن خارک میباشد و سوغات اصلی زرین دشت خرما میباشد. زرین دشت علاوه بر شهر حاجی آباد دارای دو شهر به نامهای شهرپیر و دبیران بوده از لحاظ تقسیم بندی جغرافیایی دارای دو بخش مرکزی و ایزدخواست تقسیم بندی میگردد. از دهستانهای اصلی این شهرستان...