رزرو هتل ایران بوم گردی

بیرم

شهر بیرم

شهر بیرم

استان فارس, بیرم

شهر بیرم مرکز بخش بیرم در 27,25 عرض شمالی و 53,35 طول شرقی در دشت وسیع قرار گرفته و از دو سمت با رشته کوه محصور شده است. این شهر از طرف شمال به ارتفاعات با لنگستان از طرف جنوب و جنوب شرقی به کوههای دجرو و ارتفاعات گاوبست و از طرف شرق به ارتفاعات طهر و از طرف غرب به نواحی علا مردشت محدود می شود و با وسعت...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین