روستای جوانمرد آباد | جاهای دیدنی ایران
بلیط هواپیما تور خارجی

روستای جوانمرد آباد

دسته بندی مطالب بر اساس :
2016-08-27روستای جوانمرد آباد کردستان دهگلان

هفت سواران کوهی در منطقه له یلاخ کردستان در نزدیکی روستای جوانمردابادومبارک اباد قرار گرفته

که در میان اهالی کوهی تفریحی زیارتی است. به گفته تاریخ زمانی هفت سوار که گویا از ترس دشمن بدانجا امده ومدتی را در بالای که کوه اقامتگاهی داشتند روزگار گذراندندوبعد از مرگ نیز در همانجا به خاک سپرده شدند از ان زمان به بعد کوه هفت سواران به مکانی برای زیارت اهل دل وطلب حاجات از خداوندتبدیل شده که الحق جای بکر وارامش بخش ودارای طبیعتی زیبا است .

هفت سواران از معدود جاهایی است که به هر دوست ورفیقی پیشنهاد میکنم برای تفر یح هم که شده یکبار رفتن به انجارا تجربه کند.

روستای جوانمرد آباد

PDFPrint
نقشه :
وضعیت آب و هوا :
دسته بندی :
برچسب ها :