رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه
۷ دی ۱۴۰۱

روستاهای چالدران ، بخش دوم

لینک این مطلب کپی شد!

روستاهای چالدران ، بخش دوم را در ادامه مطلب قبلی به شما معرفی خواهیم کرد.چالدران منطقه‌ای ییلاقی است و ایلات و عشایر در نوارهای مرزی ایران و ترکیه از مراتع غنی آن استفاده می‌نمایند. سد بارون که به نام سد ماکو نیز شناخته می‌شود در ۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده‌ است.

از آثار تاریخی این منطقه می‌توان به قره‌کلیسا، مقبره صدر الدین، وزیر شاه اسماعیل، روستای دلیک داش، روستای قاشقا بلاغ و گیخ بلاغ اشاره کرد. علاوه بر آثار و ابنیه تاریخی جهانی در این منطقه وجود مرداب‌ها و تالاب‌های متنوع، دره ‌هاي خوش آب ‌و هوا و آبگرم از جلوه‌ های طبیعی این شهرستان به شمار می‌روند. صنایع چالدران محدود به صنایع دستی و صنایع کوچک کارگاهی است. کشاورزی و دامداری و بازرگانی، به سبب موقعیت مرزی و استراتژیک منطقه، اقتصاد مردم منطقه را تشکیل می‌دهند.

-8 روستاهای چالدران ، بخش دوم

روستاهای چالدران ، بخش دوم

-5-e1672210020541 روستاهای چالدران ، بخش دوم

روستای روض

روستای روض، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۸۷ نفر بوده‌ است.

روستای ریحانلوی سفلی

روستای ریحانلوی سفلی، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۴ نفر بوده‌ است.

روستای ریحانلوی علیا

روستای ریحانلوی علیا، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷۷ نفر بوده‌ است.

روستای ریحانلوی وسطی

روستای ریحانلوی‌وسطی، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۲ نفر بوده‌ است.

روستای زاویه سفلی

روستای زاویه سفلی، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۰۷ نفر بوده‌ است.

روستای زاویه علیا

روستای زاویه علیا، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲۳ نفر بوده‌ است.

روستای سارمساقلو

روستای سارمساقلو، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵ نفر (۱۸خانوار) بوده‌است.

روستای ساری‌اجاق

روستای ساری‌اجاق، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱۸ نفر (۸۳خانوار) بوده‌است.

روستای سازاغل

روستای سازاغل، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۰۹ نفر بوده‌ است.

روستای سدل

روستای سدل، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۰۹۲ نفر بوده‌ است.

روستای سعیدآباد

روستای سعیدآباد (چالدران)، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۷ نفر بوده‌ است.

-7 روستاهای چالدران ، بخش دوم

روستای سگریک

روستای سگریک، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۶۵۸ نفر بوده‌ است.

روستای سلمان‌آباد

روستای سلمان‌آباد (چالدران)، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۴ نفر بوده‌ است.

روستای سلیمان‌عاقل

روستای سلیمان‌عاقل، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲ نفر بوده‌ است.

روستای سنابلاغ

روستای سنابلاغ، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۹ نفر بوده‌ است.

روستای سیران

روستای سیران (چالدران)، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۷ نفر بوده‌ است.

روستای شادلوی سفلی

روستای شادلوی سفلی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱۰ نفر (۷۷خانوار) بوده‌است. زبان اهالی ترکی آذربایجانی است و شیعه مذهبند.

روستای شادلوی علیا

روستای شادلوی علیا، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۱۱۵ نفر (۳۵ خانوار) بوده‌است.

روستای شگفتیک

روستای شگفتیک، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۰ نفر بوده‌ است.

روستای شوربلاغ

روستای شوربلاغ (چالدران)، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷ نفر بوده‌ است.

روستای شیخ‌سلوی سفلی

روستای شیخ‌سلوی سفلی، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۸۷ نفر (۶۹خانوار) بوده‌است.

روستای شیخ‌سلوی علیا

روستای شیخ‌سلوی علیا، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۷ نفر (۳۰خانوار) بوده‌است.

روستای صدرالدین

روستای صدرالدین، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن بنابه کوچ‌کردن اکثر روستائیان ۶۹ نفر (۱۴خانوار) بوده‌است. که اکثر این طایفه با شهرت صدرالدین،صدرالدینی ،فاضل صدرالدینی،شناخته میشوند.ریشه ی اجدادی آنها اکثرا سیدمیباشد.که در اوایل جنگ جهانی اول بتاریخ ۱۲۹۵ اکثر آنها به شهرهای بزرگ اطراف از جمله تبریز کوچ کرده اند ودر اطراف آن ساکن شده اند.کار اجدادی انها دامپروری و دامداری و کشاورزی بوده است.

روستای صفو

روستای صفو، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷ نفر بوده‌ است.

روستای صوفعلی

روستای صوفعلی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۶ نفر بوده‌ است.

روستای صوفی‌آباد

روستای صوفی‌آباد (چالدران)، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹ نفر (۵خانوار) بوده‌است.

روستای طهماسب‌کندی

روستای طهماسب‌کندی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۸ نفر بوده‌ است.

روستای عباس‌کندی

روستای عباس‌کندی یک روستا در ایران است که در دهستان ببه‌جیک واقع شده‌است. عباس‌کندی ۸۳ نفر جمعیت دارد.همچنان با سیری در ایران همراه باشید تا با دیگر روستاهای چالدران آشنا شوید.

روستای عباس‌کندی

روستای عباس‌کندی (چالدران)، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۶۹ نفر (۵۶ خانوار) بوده‌است.

روستای عبدالرزاق

روستای عبدالرزاق (چالدران)، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۱۰ نفر بوده‌ است.

روستای عرب‌دیزجی

روستای عرب‌دیزجی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۶۲۹ نفر (۱۴۰خانوار) بوده‌است. مردم این روستا از قوم آیروملو هستند و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند. مذهب اهالی شیعه است.

روستای عرب‌کندی

روستای عرب‌کندی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۰ نفر بوده‌ است.

روستای علی آباد

روستای علی‌آباد (چالدران)، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۶۹ نفر (۲۸خانوار) بوده‌است.

روستای علوجنی

روستای علوجنی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷۵ نفر بوده‌ است.

روستای علی‌مردان

روستای علی‌مردان (چالدران)، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۰ نفر (۱۵ خانوار) بوده‌است.

روستای عموخانزی سفلی

روستای عموخانزی سفلی، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۱ نفر بوده‌ است.

روستای عموخانزی علیا

روستای عموخانزی علیا، روستایی است از روستاهای چالدران از توابع بخش مرکزی که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲ نفر بوده‌ است.

روستای عنترکندی

روستای عنترکندی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۵ نفر بوده‌ است.

روستای عیسی‌گلیک

روستای عیسی‌گلیک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۵۹ نفر بوده‌ است.

روستای قادوکندی

روستای قادوکندی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۴۳ نفر بوده‌ است.

روستای قاشقابلاغ سفلی

روستای قاشقابلاغ سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۵۵ نفر بوده‌ است.

روستای قرخ‌بلاغ

روستای قرخ‌بلاغ (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۳۱ نفر بوده‌ است.

روستای قرمزداش

روستای قرمزداش، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در شهرستان چالدران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۸ نفر بوده‌ است.علت نام گذاری این روستا بدلیل وجود یک تخته سنگ قرمز بزرگدر نزدیکی این روستا میباشد زیر این تخته سنگ نوعی خاک سبز رنگ چرب به میزان زیادی موجود است.که اهالی جهت عایق کاری سقف خانه های کاه گلی از آن استفاده میکنند.

روستای قرمزی‌داش‌انبار

روستای قرمزی‌داش‌انبار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای قرنقو

روستای قرنقو، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار داشته و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۷۳ نفر بوده‌ است.

روستای قره کلیسا

روستای قره کلیسا یک روستا در ایران است که در دهستان ببه‌جیک واقع شده‌است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷۴ نفر بوده‌ است.

روستای قره‌اغل

روستای قره‌اغل، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۴۴ نفر بوده‌ است.

روستای قره‌تولکی سفلی

روستای قره‌تولکی سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ ، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای قره‌تولکی علیا

روستای قره‌تولکی علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۳ نفر (۸ خانوار) بوده‌است.

روستای قره‌جه‌وران سفلی

روستای قره‌جه‌وران سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا قره جه وران سفلئ در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۳۰۰ نفر (۲۰۰ خانوار) بوده‌است.

روستای قره‌جه‌وران علیا

روستای قره‌جه‌وران علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۶۶ نفر (۲۲خانوار) بوده‌است.

روستای قره‌چی‌بلاغ

روستای قره‌چی‌بلاغ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۰۴ نفر بوده‌ است.

روستای قزخاچلو

روستای قزخاچلو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۶۰ نفر بوده‌ است.

روستای قزل‌بلاغ

روستای قزل‌بلاغ (چالدران)، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان ماکو که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۶۰ نفر (۸۷خانوار) بوده‌است.

روستای قزلسوری

روستای قزلسوری، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۱۵ نفر بوده‌ است.

روستای قلعه‌خاچ

روستای قلعه‌خاچ، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۴۴ نفر بوده‌ است.

روستای قلی‌دیزجی

روستای قلی‌دیزجی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۰۰ نفر بوده‌ است.

روستای قندخلی

روستای قندخلی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

روستای قوری‌ناو سفلی

روستای قوری‌ناو سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۶ نفر (۱۴ خانوار) بوده‌است.

روستای قوشابلاغ سفلی

روستای قوشابلاغ سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۰۲ نفر بوده‌ است.

روستای قوشابلاغ علیا

روستای قوشابلاغ علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۰۷ نفر بوده‌ است.

روستای قولار

روستای قولار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۹ نفر بوده‌ است.

روستای قهرمان‌کندی

روستای قهرمان‌کندی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۸۴ نفر (۳۷خانوار) بوده‌است.

روستای قیان‌کندی

روستای قیان‌کندی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۸ نفر بوده‌ است.

روستای کران سفلی

روستای کران سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۶۸ نفر بوده‌ است.

روستای کران علیا

روستای کران اولیا ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۴نفر بوده‌ است.

روستای کران‌وسط

روستای کران‌وسط، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۷ نفر (۱۱خانوار) بوده‌است.

روستای کردکندی

روستای کردکندی (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۰۷ نفر بوده‌ است.

روستای کشتاز

روستای کشتاز، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن کمتر از سه خانوار بوده‌است.

روستای کلیساکندی

روستای شهر کلیساکندی در بخش دشتک شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی واقع شده‌است.طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر ۱٬۵۱۶ نفر بوده‌است. این روستا در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۱ مطابق مصوبه هیئت دولت به شهر آواجیق تغییر نام داد.
آواجیق که دراصطلاح محلی به آن محال آواجیق گفته می‌شود بالغ بر۴۰ روستا است که اکثراین روستاها باترکیه هم‌مرز می‌باشند کلیساکندی بزرگ‌ترین آبادی محال آواجیق ازنظر جمعیت است که فاصلهٔ آن با شهر ماکو ۳۰ کیلومتر و با شهر چالدران ۴۰ کیلومتر است از مناظر طبیعی آواجیق می‌توان آبشارشرشر و تفرجگاه شیرین بلاغ، غارهای سنگی و چشمه‌های داشبلاغ و زی سو را نام برد. ییلاقات آواجیق در بهار و تابستان با انواع گیاهان و گل‌های وحشی و چشمه‌های گوارا وهوایی خنک یکی از بی نظیرترین ییلاقات شمال غرب است.
نام کنونی منطقه آواجیق که از منظر تقسیمات کشوری یکی از بخش‌های شهرستان چالدران است، بخش دشتک است که مرکز آن شهر آواجیق است.از نام‌های قدیمی آواجیق نیز می‌توان به اسلام کندی و زردشت اشاره کرد.
عمده شهرت این منطقه به نام کلیساکندی، به علت وجود یک کلیسای باستانی با قدمتی بسیار کهن در موقعیت تقریبی مرکز شهر کنونی است که متأسفانه اکنون هیچ اثری از بنای تاریخی کلیسا به چشم نمیخورد.

روستای گرگره

روستای گرگره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۸۹ نفر بوده‌ است.

روستای گل

روستای گل (چالدران)، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۱ نفر بوده‌ است.

-9 روستاهای چالدران ، بخش دوم

روستای گل‌اشاقی

روستای گل‌اشاقی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۵۹ نفر بوده‌ است.

روستای گل‌سید

روستای گل‌سید، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۱۸ نفر بوده‌ است.

روستای مادلو

روستای مادلو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲۸ نفر بوده‌ است.

روستای مجنون سفلی

روستای مجنون سفلی، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۱۹ نفر بوده‌ است.

روستای مجنون علیا

روستای مجنون علیا، روستایی از توابع بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان آواجیق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۷ نفر بوده‌ است.

روستای محمدآقا سفلی

روستای محمدآقا سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲ نفر (۶خانوار) بوده‌است.

روستای محمدآقا علیا

روستای محمدآقا علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷ نفر (۵خانوار) بوده‌است.

روستای محمدصلاح

روستای محمدصلاح، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۰ نفر بوده‌ است.

روستای مخمور

روستای مخمور، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۳۰ نفر (۶۲خانوار) بوده‌است.

روستای مخور

روستای مخور (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲۲۵ نفر بوده‌ است.

-10 روستاهای چالدران ، بخش دوم

روستای مزرعه

روستای مزرعه (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۳۸ نفر بوده‌ است.

روستای مشهدی‌کندی

روستای مشهدی‌کندی (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۱ نفر (۱۶خانوار) بوده‌است.

روستای معصوم کندی

روستای معصوم کندی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۰ نفر (۱۰خانوار) بوده‌است.

روستای مقصودآباد

روستای مقصودآباد روستایی در دهستان آواجیق جنوبی بخش دشتک شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این مکان ۴۸ نفر (۱۳خانوار) بوده‌است.

روستای ملحملو سفلی

روستای ملحملو سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۳۲ نفر (۲۰خانوار) بوده‌است.

روستای ملحملو علیا

روستای ملحملو علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷۰ نفر (۴۵خانوار) بوده‌است.

روستای میدان

روستای میدان (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۰ نفر بوده‌ است.

روستای میرآباد

روستای میرآباد (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۷۰ نفر بوده‌ است.

روستای نادرآباد

روستای نادرآباد (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن کمتر از سه خانوار بوده‌است.

روستای ناور

روستای ناور یک روستا در ایران است که در دهستان چالدران جنوبی واقع شده‌است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۶۰ نفر بوده‌ است.این روستا در ۲۴ کیلومتری شمال غرب شهرستان چالدران واقع شده است.از جاهای دیدنی این روستا تالاب ناور می باشد.
-3 روستاهای چالدران ، بخش دوم

روستای نبی‌کندی

روستای نبی‌کندی (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۳ نفر (۲۰خانوار) بوده‌است.

روستای نیاز

روستای نیاز (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۸ نفر بوده‌ است.

روستای یایچی

روستای یایچی (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۴ نفر بوده‌ است.

روستای یکماله سفلی

روستای یکماله سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن کمتر از سه خانوار بوده‌است.

روستای یوسف‌آباد

روستای یوسف‌آباد (چالدران)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان چالدران جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۳۹ نفر (۲۳خانوار) بوده‌است.

روستای یومری‌داش

روستای یومری‌داش، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده است. این روستا در دهستان ببه‌جیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۰۶ نفر بوده‌ است.

           
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *