رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کرسف

دسته های دیگر استان زنجان :

شهر کرسف
دهستان کرسف به مرکزیت کرسف (در فرهنگ معین آمده است: کرسف قصبه ای است در نزدیکی زنجان) با 28 آبادی یکی از دهستانهای بزرگ و پرجمعیت بخش مرکزی شهرستان خدابنده ...