رزرو هتل ایران بوم گردی

شاهدیه

شاهدیه

شاهدیه

استان یزد, شاهدیه

شهرشاهدیه درشمال غربی شهریزد وطول شرقی 54,15 و54,18 درجه وعرض شمالی 31,55و31,58 درجه قرار گرفته است ومساحتی برابربا 18.2 کیلومترمربع رااشغال کرده است. عوارض طبیعی : شهرشاهدیه مابین دشت یزد-اردکان قرارگرفته است وارتفاع این شهر ازسطح دریا 1180تا1200متراست ووسعتی برابربا 18.2 کیلومترمربع رادربرمی گیرد. وضعیت توپوگرافی: شهردردشت قرارداردوشیب عمومی شهرازسمت شرق به غرب می باشد .متوسط ارتفاع درحدود1180مترازسطح...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین