رزرو هتل ایران بوم گردی

جواد آباد

شهر جواد آباد

شهر جواد آباد

استان تهران, جواد آباد

شهر جواد آباد ، مرکز بخش جواد آباد از توابع شهرستان ورامین استان تهران می باشد .شهر جوادآباد، كه‌ در دوره‌ قاجار (1210ـ1344) جوادیه‌ نامیده ‌می‌شد، منسوب‌ به ‌سید جواد ظهیرالاسلام‌ فرزند سید زین‌ العابدین ‌امام‌ جمعه‌ تهران‌ از علمای‌ دوره‌ قاجار در این ‌منطقه ‌است‌ . این‌ شهر در منطقه‌ قدیمی ‌بهنام‌، كه‌ نخستین‌ بار در سده ‌هشتم‌ حمداللّه ‌مستوفی‌ (ص‌53)، آن‌ را با شصت‌ دیه‌ از نواحی‌ ولایت...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین