رزرو هتل ایران بوم گردی

هادیشهر

شهر هادیشهر مازندران

شهر هادیشهر مازندران

استان مازندران, هادیشهر

هادی شهر با جمعیتی بالغ بر ۷۸۰۰ نفر به عنوان مرکز بخش رودبست از توابع شهرستان بابلسر می باشد. این شهر که از سال ۱۳۸۱ با نام کلّه بست تأسیس شده بود، در سال ۱۳۹۲ با تجمیع دو روستای میربازار و کِیخامحله به «هادی شهر» تغییر نام داد. کله بست و میربازار دارای قدمت تاریخی […]

جاباما