رزرو هتل ایران بوم گردی

خوش رودپی

شهر خو شرودپی

شهر خو شرودپی

استان مازندران, خوش رودپی

خوش‌رودپی یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش بندپی غربی شهرستان بابل است. بلوار کشاورز و برج نور از نقاط مهم در این شهرند.حرفه مردم این شهر و نواحی اطراف بیشتر کشاورزی و باغداری ، دامداری و پرورش طیورمی باشد این شهر به عنوان مهمترین راه ارتباطی بین بابل و مناطق […]

جاباما