رزرو هتل ایران بوم گردی

برده رشه

شهر برده رشه

شهر برده رشه

استان کردستان, برده رشه

شهر برده رشه مرکزبخش خاوومیرآباددر ۱۰ کیلومتریغرب شهرستان مریوان واقع شده است این روستا با جمعیتی در حدود ۱۱۰۰ نفر و۲۴۰ خانوار در بهار سال ۱۳۹۰ از طرف هئیت وزیران در تقصیمات کشوری بعنوان شهر شناخته شد .واعضای محترم شورای روستا هم آقای هادی سعیدی فردی تحصیل کرده وبومی ساکن روستای سیف سفلی را بعنوان اولین شهردار برده رشه معرفی نمودند. ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین