رزرو هتل ایران بوم گردی

صالح شهر

صالح شهر

صالح شهر

استان خوزستان, صالح شهر

صالح شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در۲۷کیلومتری شمال شرق شهرستانهای شوشتر،۲۳ کیلومتری غرب شهرستان گتوند درکنارجاده منتهی به شهرستانهای دزفول – شوشتر قرار دارد. دردهه پنجاه توسعه کشاورزی استان خوزستان وایجاد طرح‌های صنعتی وکشاورزی زمین‌های واقع درمنطقه‌ای بنام دیمچه جهت کشت نیشکر درنظر گرفته شد. که این امر ازطریق ایجاد کشت وصنعت کارون مدنظر قرار گرفت. و اراضی زراعی بافت ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین