جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مزد آوند

شهر مزدآوند

شهر مزدآوند

استان خراسان رضوی, مزد آوند

مزداوند شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش مرزداران شهرستان سرخس قرار دارد. شهر مزداوند یا مزدوران (مرزداران) در مغرب و جنوب سرخس قرار دارد. از نظر…