رزرو هتل ایران بوم گردی

ریوش

شهر ریوش

شهر ریوش

استان خراسان رضوی, ریوش

ریوش یکی از شهرهای شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی ایران است. موقعیت جغرافیای شهر ریوش: بخش کوه سرخ از توابع شهرستان کاشمر می باشد که از نظر جغـرافیائی در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا با چشمه سارهای فراوان قـرار گرفته است. شهر ریوش (ری وش = مانند ری) مرکز بخش کوهسرخ در ۳۰ کیلومتری کاشمرواقع شده است (دراستان خراسان رضوی). این شهر در حاشیه جاده کاشمر- نیشابورقرار گرفته است. ریوش و به طور ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین