رزرو هتل ایران بوم گردی

بیدخت

شهر بیدخت

شهر بیدخت

استان خراسان رضوی, بیدخت

دارای صوفـه های متعـدد و ایـوان بـزرگ و در داخل دارای چندین ستون و شبسـتان می باشـد نام بـرد یخـدانهای گلـی دیگـر از آثار باستـانی بوده که ازجمله آن یخدان معروف کوثر را می توان نام برد درداخل بافت قدیمی بیدخت آب انبار با ظرفیت آبی زیاد در داخل زمین احداث شده در آن آب در زمستان در زمان یخبندان ذخیره می شده است آثار تاریخی وابنیه های باستانی وتاریخی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین