رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

بشرویه

دسته های دیگر استان خراسان رضوی :

قلعه دختر بشرویه 2
قلعه دختر در 12کیلومتری غرب بشرویه بربالای کوهی به ارتفاع 400متراز سطح زمین و در 1250 متری از سطح آبهای آزاد بقایای قلعه ای‌سنگی به چشم می‌خورد که قدمت آن ...