رزرو هتل ایران بوم گردی

بایگ

بایگ

بایگ

استان خراسان رضوی, بایگ

به ایران بازمی‌گردد که تعدادی از بزرگان نشابور با حاکم جدید این شهر به مخالفت برخاسته و راهی منطقه‌ای خوش آب و هوا شدند و در آنجا سکنی گزیدند که به تدریج این منطقه تبدیل به آبادی شد و نام بایگ را بر آن نهادند. پیشه اکثر مردم بایگ ابریشم کشی می‌باشد بطوریکه طبق آمار در سال 1380 این شهر به تنهایی 80 درصد ابریشم کل کشور...

ابریشم کشی

ابریشم کشی

استان خراسان رضوی, بایگ

ابریشم کشی عبارت است از تبدیل پیله ابریشم به نخ ابریشم به وسیله دست و دستگاههای ابریشم کشی. ابریشم کشی کاربردهای گوناگون و مهمی در صنایع دستی داشته و دارد. از جمله در نساجی و بافت پارچه های قیمتی و ظریف همچون حریر، زری و مخمل، قالی های با ارزش ابریشمی و تهیه نخ برای سوزندوزیهای […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین