رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

واجارگاه

دسته های دیگر استان گیلان :

واجارگاه
کتاب برهان قاطع در توضیح لغت (( واجار)) آمده بر وزن و معنی بازار است . ریشه آن از زبان پهلوی (( واکار یا واچار)) است . فرهنگ معین نیز ...