رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کنارتخته

دسته های دیگر استان فارس :

شهر کنارتخته
کُنارتَخته شهری در استان فارس ایران بین شهر کازرون و شهر برازجان از استان بوشهر است. کنارتخته مرکز بخش کنارتخته و کمارج و از توابع شهرستان کازرون میباشد. موقعیت جغرافیایی ...