بلیط هواپیما سوئیت تبریز

قطرویه

شهر قطرویه

شهر قطرویه

استان فارس, قطرویه

مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نی ریز از استان فارس به طول جغرافیایی 54 و 42 و عرض جغرافیایی 29 و 9/0 وارتفاع 1590 متری از سطح دریا قطره و قطع رود و کدرو و قطرو و قطرویه نامیده شده است. اهمیت قطرویه بیشتر به خاطر خط ارتباطی و مواصلاتی بین استان فارس و استان کرمان است. در برخی از روایات پیشینه آن را به پیش...