رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

قطرویه

شهر قطرویه

شهر قطرویه

استان فارس, قطرویه

مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نی ریز از استان فارس به طول جغرافیایی 54 و 42 و عرض جغرافیایی 29 و 9/0 وارتفاع 1590 متری از سطح دریا قطره و قطع رود و کدرو و قطرو و قطرویه نامیده شده است. اهمیت قطرویه بیشتر به خاطر خط ارتباطی و مواصلاتی بین استان فارس و استان کرمان است. در برخی از روایات پیشینه آن را به پیش...