رزرو هتل ایران بوم گردی

سلطان شهر

سلطان شهر

سلطان شهر

استان فارس, سلطان شهر

سلطان شهر یکی از شهر های شهرستان خرامه از استان فارس می باشد که در مورخه ۲۱/۱۰/۸۹ توسط هیئت دولت به عنوان مرکز بخش کربال به تصویب رسید و ابلاغ گردید در ذیل متن کامل مصوبه می آید. "سه شنبه ب۲۱/۱۰/۸۹ با موافقت دولت؛شهرستان خرامه به نقشه تقسیمات کشوری استان فارس اضافه شدبا تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور شهرستان خرامه به مرکزیت شهر خرامه از ترکیب بخش‌های مرکزی و کربال به ن...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین