بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حسامی

شهر حسامی

شهر حسامی

استان فارس, حسامی

براساس مطالعات میدانی صورت گرفته وجه تسمیه شهر حسامی بدین منظور می باشد که حسامی به معنای شمشیر تیز بوده و شخصی به نام حسام الدین بر این منطقه حکومت کرده است . اسناد و مدارکی که تعیین کند چه زمانی نام حسامی بر این شهر اطلاق شده است مشخص نیست . ولی نقل شده است که زمان حمله مغول به علت نا امن بودن قسمت اعظم ایران در آن...