رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

شهر سمیرم

اشتراک گذاری

سمیرم شهری است در بخش مرکزی شهرستان سمیرم استان اصفهان ایران.

شهرستان سمیرم با مساحت ۵۲۲۴کیلومترمربع در جنوب غربی استان اصفهان با مختصات جغرافیایی ۵۱ درجه و۱۷ دقیقه تا ۳ دقیقه طول شرقی و۳۰ درجه و۴۲ دقیقه تا ۳۱ درجه و۵۱ دقیقه عرض شمالی وبا ارتفاع متوسط ۲۴۰۰متر ازدریا ،،بین چهار استان اصفهان ،چهار محال بختیاری ،کهگیلویه وبویر احمد وفارس واقع شده است .از شمال به شهرضا ،از شرق به آباده واقلید فارس ،از جنوب غربی وغرب با مرز طبیعی رشته کوه های دنا با استان کهگیلویه وبویر احمد ،از غرب به بروجن ولردگان (چهار محال وبختیاری)محدود می شود .فاصله مرکز شهرستان تا اصفهان ۱۵۰ و تا تهران ۴۳۵کیلومتر می باشد. این شهرستان ۹/۴در صد مساحت و۶۵/۱در صد جمعیت استان اصفهان را شامل می شود .از نظر موقعیت قرار گیری در حاشیه جنوب شرقی رشته کوه های زاگرس قرار گرفته به طوری که رشته کوههای دنا به صورت حصاری در غرب وجنوب غربی آن کشیده شده است. آب وهوا توده های هوا شهرستان سمیرم از توده های هوای زمستانی پر فشار آزور در اقیانوس اطلس شمالی که تروپیکال بوده متاثر می گردد. بارندگی بیشتر بارندگی منطقه طی ۷ماه از سال از آبان ماه تا اردیبهشت سال بعد به سورت برف باران است ،تغیرات بارندگی در سطح منطقه به ارتفاع وفاصله از کانونهای پر بارش کوهستانی وابسته است ،چنانجه در ارتفاعات شمالی میزان بارندگی سالانه بین ۳۵۰تا۴۵۰ میلیمتر ،در شرق بین ۳۱۰ تا۴۱۰ودر مغرب بین ۳۱۰تا۴۳۰میلیمتر متغیر است. حداکثر بارندگی سالانه در ارتفاعات شمالی به میزان ۴۵۰ میلیمتر وحداقل در نقاط پست شرقی به میزان ۲۹۰میلیمتر می باشد. باتوجه با اینکه نواحی جنوب وجنوب غربی منطقه (بخش پادنا)مرتفع ترند میزان بارندگی آن در بعضی نقاط مسکونی به ۶۰۰ میلیمتر هم می رسد وهرچه از ارتفاعات اطراف شهرستان به طرف قسمت میانب حرکت کنیم به علت کاهش ارتفاع از میزان بارندگی کاسته می شود. میانگین متوسط بارندگی شهرستان در دراز مدت ۱/۳۹۸میلیمتر می باشدو بالاترین میزان بارندگی سالیانه که تاکنون گزارش شده مربوط به سال زراعی ۸۱-۸۰بوده که رقم جالب توجه ۴/۸۲۷میلیمتر رانشان می دهد. از لحاظ توزیع فصل بارندگی پر بارش ترین فصل زمستان می باشد که ۲/۵۷کل بارندگی را شامل می شود وبعد از آن فصول پاییز ، بهار تابستان به ترتیب ۲/۲۷،۲/۱۳و۲در صد بارندگی منطقه را در بر می گیرد . دما ورطوبت به علت کوهستانی بودن منطقه ووجود ارتفاعات متعدد وهمچنین اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف شهرستان دما ورطوبت در سطح منطقه نوسانات زیادی رانشان می دهد . وضعیت تابش و ابرناکی سالیانه حدود ۱۶۵کیلو کالری بر سانتیمتر مربع نتیجه تابش آفتاب در شهرستان سمیرم است که حداکثر در ماه های تیر ،خرداد ،وحداقل در آذر ودی ماه می تابد ،ضمن اینکه متوسط سالیانه پوشش ابر در منطقه ۶۷/۱اکتادو می باشد. یخبندان تعداد روز های یخبندان بین ۱۲۵تا۱۳۰روز در سال متغیر بوده که از مهرماه شروع شده وتا اواخر اردیبهشت ادامه می یابد .اولین سرما در اثر یخبندان در اواخر مهر وآخرین سرما تواما در اثر یخبندان انتقالی وتشعشعی در اواخرفرودین ماه اتفاق می افتد. باد بادهای عمومی در منطقه سمیرم از جهت وزش در فصل بهارپر طلاطم ودر فصل پاییز آرام ترند ,حداکثر در سرعت باددر منطقه به ۳۰ کیلو متر در ساعت می رسد .ضمن اینکه بادهای محلی که تاثیر شگرفتی بر روی محصولات کشاورزی وزراعی وتا حدودی آب وهوای منطقه می گذارد شامل نسیم کوه ودره ,باد چوم , باد چپ وباد چوقون می شود. درکل با توجه به پارامترهای اقلیمی ارائه شده وهمچنین با عنایت به ارتفاع نسبتا بالای منطقه ,برطبق طبقه بندی اقلیمی کوپن ,آب وهوای شهرستان سمیرم معتدل سرد با تابستان خشک و از دیدگاه دکتر مهدی کریمی نیمه مرطوب معتدل با زمستان سرد ذکر شده است . خاک ومنابع ارضی تحقیقات وبررسیهای منابع خاک واراضی سمیرم مبین این امر است که در محدوده شمال شرقی وشمال غرب وغرب خاکها کم عمق بدون تکامل پروفیلی وجوان وسنگریزه دار که برروی مواد آهکی قرار گرفته است .منابع ارضی این محدوده را تپه های نسبتا فرسایش یافته با قلل مدور وتشکیلات سنگهای آهکی ومارنی تشکیل می دهند . عمق زیاد وبافت سنگین تا خیلی سنگین خاکها در دشت دامنه ای ورسوبات باشیب ملایم با سنگریزه های سطحی از مشخصات خاک ومنابع ارضی این قسمت است .ضمن خاک اطراف حنا روی دو گونه اراضی دشت دامنه ای وواریزهای سنکدار تشکیل شده واز جهت عمق وبافت متفاوت است. پوشش گیاهی ومرتع از مجموع ۴۴۰۸۰۰هکتار کل عرصه های ملی شهرستان سمیرم که معادل ۵/۵در صد از عرصه های ملی استان است,۳۹۳۰۰۰هکتار معادل ۸۹درصد آن را مراتع ییلاقی شامل می شوند که با کیفیتهای مختلف در سطح منطقه پراکنده شده اند ,ضمن اینکه ۴۷۸۰۰هکتار باقیمانده عرصه های ملی شهرستان شامل جنگلهای طبیعی ودشت می شود. مهم ترین تیپ ها وگونه های گیاهی مراتع منطقه شامل انواع گون وقیاق سریش ,کنگر ,خوشک ,جووحشی ,جاشیر ,فستوکا وقیاق ,جاز واستپا می باشدضمن اینکه ۲۵۰۰۰کیلو گرم در سال در منطقه موجود می باشد . پوشش جنگلی منطقه نیز مشتمل برگونه های ارجن,بادام کوهی ,سیب وگلابی ,زالزالک داغداران وگز بوده که به علت مصارف سوختی ,ساختمتنی وچرایی بیش از حد عشایر روستائیان از بین رفته است وتنها گونه های چوبی باقیمانده منطقه شامل شیر خشت ,پسته وبادام وحشی , افرا ,زرشک وبید می شود. منابع آب آبهای سطحی منابع سطحی شهرستان سمیرم از دو حوضه ابریز رود خانه خرسان در مرکز ونیمه جنوبی وحوضه آبریز رودخانه ونک -سولکان در نیمه شمالی شهرستان تشکیل شده است .این دو حوضه بخشی ازسر شاخه های رود خانه کارون در شرق سلسله جبال زاگرس را تشکیل می دهند. موقعیت حوضه آبریز رود خانه خرسان این حوضه توسط ارتفاعات واقع درمنطقه به چندین ریز حوضه تقسیم می شود که سه حوضه از آن با (مساحت ۳۸۶۵کیلومتر مربع در محدوده شهرستان سمیرم می باشد وعبارتند از حوضه آبریز حنا,سمیرم سیستان)ومابر که پس از اتصال به هم در نزدیکی روستای رود آباد وخارج شدن از آخرین محدوده شمال غربی شهرستان سمیرم یعنی روستای آب ملخ تحت عنوان رود خانه خرسان تغییر نام داده و÷س از گذشتن از روستا وتنگ خرسان با رود خانه بشار کهگیلویه وبویر احمد یکی شده وبدین شکل یکی از سرشاخه های کارون را تشکیل می دهند. موقعیت حوضه آبریز رود خانه ونک -سولکان این حوضه آبریز با مسافت ۱۳۱۵کیلو متر مربع با جهت شمالی -جنوبی شامل منابع آب های سطحی مناطق شمال شهرستان سمیرم واقع در دهستانهای وردشت وونک می باشد ,این حوضه آبریز شامل سر چشمه های قره آقاج , گرم آباد , مورک کاسگان بوده که در مجموع رودخانه سولکان یا حسین آباد خوانده می شود .این رود خانه بادریافت آب رود خانه آق بلغ ,شمس آباد ونک ورود خانه جاغ جاغ تحت نام حوضه ابریز سولکان در تنگ گله گاو از محدوده سمیرم خارج وبا حوضه های آبی بخش گندمان بروجن به سمت رود خانه بزرگ خرسان حرکت می کند .دبی متوسط مجموع رود خانه های این حوضه بر روی هم ۹۱/۶متر مکعب بر ثانیه وحجم تخلیه سالانه آن حدود ۳۶۳ میلیون متر مکعب می باشد. آبهای زیر زمینی به علت منابع عظیم آبی وگسترش لایه های آهک های کار ستیک در محدوده شهرستان سمیرم منابع آب های زیر زمینی منطقه دارای آبدهی قابل توجهی می باشد. آب های زیر زمینی مورد استفاده در شهرستان سمیرم از چشمه ها,قنات ها وچاه های سطحی ,نیمه عمیق وعمیق تامین می گردد ومجموعا حدود ۸/۱۵۸میلیون متر مکعب از تخلیه سالانه آن ها در بخش کشاورزی به مصرف می رسد. تقسیمات سیاسی وکشوری شهرستان سمیرم که قدمت آن به بیش از ۲۷۰۰سال می رسد از دیر باز جز مناطق ومحدوده فارس بوده واز زمان قانونی شدن تقسیمات کشوری در سال ۱۳۱۶ جزء شهرستان آباده محسوب می گردد ,به دنبال جنگ خونینی که با حمله توام حمله عشایر ترک قشقایی ولر های بویر احمد در تیر ماه ۱۳۲۲در منطقه صورت گرفت ,در سال ۱۳۴۲ سمیرم از استان فارس وشهرستان آباده جدا شد وبه صورت بخش به فرمانداری شهرضا واستان اصفهان ملحق می گردد و سرانجام در مهرماه ۱۳۴۲به مسافرت اسداله علم نخست وزیر وقت به شهرستان تبدیل شد واکنون از جهت رتبه بندی شهرهای ایران در ردیف شانزدهم شهر های استان ویکصدو هشتاد وپنجم کشوری قرار دارد . براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۰این شهرستان به دو بخش مرکزی و پادنا و شش دهستان به شرح زیر می گردد: بخش مرکزی ؛ این بخش قسمتهای مرکزی وشمالی شهرستان را شامل می شود و۸/۶۱ درصد مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است ودهستان های تابع این بخش عبارتند از :دهستان ونک به مرکزیت شهر ونک ,دهستان وردشت به مرکزیت روستای فتح آباد ودهستان حنا به مرکزیت شهر حنا . بخش پادنا ؛ این بخش که ۲/۳۸درصد مساحت شهرستان را شامل می شود قسمتهای جنوب شرقی را در برمی گیرد .دهستانهای شامل این بخش عبارتند از دهستانهی پادنا ی علیا به مرکزیت روستای بیده ,پادنای وسطی به مرکزیت شهر کمه که مرکزبخش نیزمی باشد وپادنای سفلی به مرکزیت روستای چهارراه.این شهرستان که۶/۷درصد مناطق محروم استان را شامل می شود دارای چهار نقطه شهری سمیرم ,حنا ,ونک وکمه ,۱۰۸روستا دارای سکنه ,۲۷۹مزرعه مستقل ,۱۳ منطقه تابع ۱۶ مکان مستقل و۱۶ نقطه فرعی می باشد .شهر زیبا وسنتی سمیرم واقع در مرکز شهرستان است که با ارتفاع ۲,۴۶۰متر از سطح دریا تحت عنوان بام ایران به صورت دشت نیمه همواری باارتفاع زیادوشیب فراوان توسط کوههای سربه فلک کشیده محصور شده درسال۱۳۲۹ با احداث شهرداری به نقطه شهری تبدیل گردیده است. وجه تسمیه ویژگیهای جغرافیایی وشرایط آب وهوای شهرستان سمیرم وهمچنین حساسیتهای قومی وقبیله ای که در ادوار مختلف به تاریخ این خطه اضافه گردیده است ,سبب طرح نام سمیرم در متون وکتب جغرافیایی وتاریخ شده است .در خصوص وجه تسمیه شده این خطه تعابیر وتفاسیر مختلفی به کار برده شده چنانچه در کتاب آثار الوزراء آمده است :گویند سمیرم از ولایات اصفهان است وآب تلخ را از آنجا آورده اند وحال خراب گشته .مردم آن به واسطه استیلای کرد وشول جلا نمودند واما در عجائب المخلوقات چنین آورده شده که بانی آن سام ابن ارم نوح بوده وآن را سام آرام واز کثرت استعمال سمیرم گویند .نقل قول دیگری که حکایت از قدمت تاریخی منطقه دارد وبیشتر از آن بوی افسانه به مشام می رسد از این قرار است که سام پادشاه کیانی در حال عبور از این منطقه بوده که درد وعرضه ای بر او مستولی شدهودر این خطه آرام می شود وسبب نام گذاری سمیرم می گردد که همان تغییر واژه سام آرام می باشد .عده ای نیز براین عقیده هستند که وجه تسمه منطقه از کلمه زمیران است که اشاره دارد به زمهریر وسرمای بسیار سخت که زمستانهای سمیرم بدان متصف می باشد ومی توان آن را مهمترین ومستند ترین عامل نام گذاری این خطه به حساب آورد. جمعیت برطبق آمار موجود در سال ۱۳۷۵جمعیت شهرستان بالغ بر۶۴,۹۱۸نفر بوده که ازاین تعداد۳۲۰۵۴ نفر مرد و ,۳۲۸۴۶نفر زن بوده است .جمعیت شهرستان داری ترکیب سنی بسیار جوان است به طوری که ۹/۴۸در صداز کل جمعیت در بین گروه سنی زیر ۱۴ سال قرار گرفته که توجه به آینده آن بخصوص در مورد وضعیت اشتغال نیاز به یک برنامه ریزی دقیق وهمه جانبه را می طلبد .میزان با سوادی در نقاط شهری ۵/۸۷ درصد ودر نقاط روستایی ۸/۷۱در صد می باشد که در مجموع ۲/۸۷در از مردان و۳/۷۳درصد از زنان را شامل می شود .با توجه به اینکه وسعت آن ۵,۲۲۴کیلو متر مربع وزمین های قابل کشت منطقه حدود ۵۰۷۸۹ هکتار برآورد گردیده است تراکم نسبی در شهرستان ۵/۱۲نفر در کیلو متر مربع می باشد که به علت کوهستانی بودن منطقه وشرایط آب وهوایی سرد نسبت به استان اصفهان که ۳۷ نفر می باشد ,بسیار کمتر است. ضمن اینکه تراکم بیولوژیک در منطقه ۲/۱هکتار می باشد که با توجه به بافت کشاورزی منطقه واشتغال اکثریت جمعیت منطقه به فعالیت های کشاورزی با عنایت به قابلت های زراعی وباغی ومنابع آب منطقه نیاز به توسعه وبرنامه ریزی اصولی دارد. بخش های عمده اقتصادی شهرستان کشاورزی براساس آمار سال ۱۳۸۲,شهرستان سمیرم دارای حدود۵۰ هزار هکتار زمین زراعی آبی ودیم می باشد که از این میزان ,سطح زراعت آبی حدود ۱۶ هزار هکتار ,زراعت دیم ۴/۹هزار هکتار ,آیش آبی ۱۳ وآیش دیم ۱۲ هزار هکتار می باشد. زراعت : شهرستان سمیرم دارای ۴,۲۰۰ هکتار گندم دیم قابل برداشت با متوسط عمکرد ۱/۱تن در هکتار می باشد .در سال زراعی ۸۲-۸۱ تولید گندم ۱۹هزار تن بوده که از این مقدار ۹۸۵۰ تن توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان خریداری شده است .همچنین سطح کشت چغندر قند در سالهای مختلف وبا توجه به شرایط جوی وعملکرد کارخانجات قند بین ۲۵۰۰تا ۳۵۰۰هکتار متغیر می باشد .در سال زراعی ۸۲-۸۱ میزان تولید چغندر قند منطقه ۱۰۵ هزار تن با متوسط عیار ۵/۱۷بوده که از لحاظ امتیاز وعیار در سطح استان رتبه اول را داشته است ,سایر محصولات زراعی منطقه شامل سیب زمینی ,جو,عدس ,نخود وسیاهدانه می باشد . باغبانی :سطح کل باغات منطقه حدود ۵/۱۶هزار هکتار است که اغلب آن محصول سیب (۹۵در صد)ودر ردیف های بعدی گردو,بادام ,آلبالو , هلو وزردآلومی باشد .طبق برآورد انجام شده در حدود ۶۴/۷۳در صد کل در آمد ناخالص محصولات آبی و۰۹/۶۸در صد کل محصولات کشاورزی شهرستان به سیب درختی اختصاص دارد .وجود درختان وحشی سیب در کوه آلمالو در شمال روستای ورق از توابع دهستان وردشت نشان از قدمت واستعداد بالقوه این منطقه در پرورش سیب دارد. اولین باغ سیب در سال ۱۳۳۸ در شهرستان سمیرم احداث گردید واز سال ۱۳۵۰به بعد کاشت واحداث آن سیر صعودی پیدا کرد به طوری که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار هکتار باغ بارور با عملکرد متوسط ۲۰تن در هکتار و۴هزار هکتار نهال سیب در سطح شهرستان در سه منطقه وردشت ,شهر سمیرم وبخش پادنا در کوهپایه های زاگرس با بیش از ۵/۶میلیون اصله درخت در خور توجه است.اقتصادی بودن این محصول باعث گسترش باغات سیب گردیده وتولید سالیانه آن را به حدود ۳۰۰هزار تن رسانیده است وپیش بینی می شود تا سال ۱۳۸۵به ۳۵۰ هزار تن برسد وعده باغداران آن به ۶هزار نفر برسد .واریته های سیب منطقه از ارقام پایه بذری شامل رد وگلدن ,دلیشز, گلاب اصفهان ,گلاب کهنز ,سلطانی ,شفیع آبادی, گرن اسمیت , چهار,اسرائیلی وآستارا می شود واز ارقام پایه کوتاه مالینگ نیز می توان به ارقام فوجی ,گالاوآیلارداشاره کرد. خدمات علیرغم رشد سهم بخش خدمات به ۳/۱۶در صد در سال ۱۳۷۵,به علت عدم وجود زیر ساخت های اساسی وپایین بودن کیفیت کاری و همچنین به علت مشکلات ارتباطی که بیشتر ناشی از عوامل طبیعی است ,خدمات رسانی بویژه از لحاظ خدمات عالی وترویج در سطح منطقه چندان مناسب نیست .ولی با این حال نسبت به بعضی از مناطق همجوار از وضعیت بهتری برخورداراست .هم اکنون ۹۹در صد از مناطق روستایی شهرستان دارای آب وبرق وبیش از ۹۰درصد دارای خدمات ارتباطی به صورت دفاتر مخابراتی ومراکز خودکار هستند. همچنین در مرکز دهستانها ادارات وسازمانهای مختلف شهرستان به صورت نمایندگی مشغول خدمات رسانی است از لحاظ راههای ارتباطی تقریبا ۹۰ در صد راه های روستایی تقریبا رضایت بخش است ,اما در کل وضعیت خدمات اساسی وزیر بنایی در سطح منطقه چندان مناسب نیست. صنعت با وجود معادن ومنابع فراوان ونیز با وجود تولید سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار تن سیب درختی وبی از۱۸۰هزار تن سایر محصولات کشاورزی در سطح منطقه ,بخش چندان رشدی ننموده وتنها ۱/۰در صد کل صنایع استان را شامل می شود .صنایع موجود در منطقه بیشتر شامل صنایع دستی همچون قالی , گلیم وجاجیم بافی ونمد مالی می شود واز لحاظ وجود صنایع وکارخانجات موجود در منطقه می توان به کارخانه خاک نسوز پشته , گچ ونک, شرکت صنایع جانبی سیب اروم سانکوک ودو سرد خانه ۵هزار تنی وحدود ۳۰ تا ۴۰ کارگاه متوسط وکوچک صنایع تولیدی همچون صندوق سازی وبلوک زنی اشاره کرد که با توجه به ظرفیت ها واستعداد های بالقوه وبالفعل منطقه بسیار نا چیز است. معادن معادن موجود در سطح شهرستان سمیرم در ۳ گروه طبقه بندی می شود که عبارتند از :معادن سنگهای تزئینی :معدن سنگ مرمریت قبر کیخا با ذخیره ۷۵,۰۰۰ تن واستخراج سالیانه ۸,۷۵۰تن سنگ مرمریت کهنور چه با ظرفیت ۱,۲۵۰,۰۰۰تن واستخراج سالیانه ۷,۰۰۰تن ومعدن سنگ مرمریت مهرگرد با ظرفیت ۴۵۰,۰۰۰متر مکعب استخراج سالیانه ۱۵,۰۰۰متر مکعب .معادن خاک نسوز : معدن خاک نسوز شمالی با ظرفیت ۲,۴۳۷,۰۰۰تن واستخراج سالیانه ۱۵,۰۰۰تن معدن خاک نسوز جنوبی با ظرفیت ۱۶۵,۰۰۰تن واستخراج سالیانه ۱۰۰۰تن ,ومعدن سنگ گچ ونک سمیرم که این معدن از نظر زمین شناسی متعلق به سازندگچساران بوده وبا آهک ومارن همراه می باشد .میزان ذخیره این معدن ۵/۱میلیون تن ومیزان تولید آن روزانه ۳۰۰تن می باشد .معادن مس و سرب خانقا , معدن مس چاه پلنگ ,و معدن مس و سرب آب باغ کهرویه (کیلو متر ۲۳ جاده سمیرم شهرضا )با نوع ماده گالن که تاکنون ۶هزار تن از آن استخراج شده است. مناطق دیدنی سمیرم **آبشار زیبای آب ملخ (تخت سلیمان )شاید یکی از بی نظیر ترین منا طق دیدنی ایران این آبشار زیبا باشد. **دنا ار بلندترین قله های ایران در ۷۰ کیلومتری سمیرم سمیرم شهرستانی در ۱۶۰ کیلومتری اصفهان دارای آب وهوای معتدل تابستانی ومناطق طبیعی سرشار وغنی می باشد حدود صدها گونه گیاهان این منطقه در دنیا منحصر به فرد می باشد. نمونه ای از مناطق تفریحی سمیرم : الف – آبشار معروف سمیرم در ۵کیلو متری شهر سمیرم ,آب وهوای خنک. ب-آبشار تنگ خشک در ۴۵ کیلومتر سمیرم محیط زیبای طبیعی ج-سد حنا ۳۰کیلو متری سمیرم دیدنی وجالب د-آبشار خفر در حدود ۷۰کیلو متری سمیرم منطقه های جذاب وبکر , طبیعی در پناه کوه های سر به فلک کشیده دنا ,هنوز مقداری برف در کنار این آبشارطراوت خاصی به آن می بخشد. ه-چشمه نول در حدود ۱۴۰کیلو متری سمیرم در پناه کو های دناچشمه ای بسیار زیبا که از زیر دل برفها بیرون می زند. و-چشمه بابا زرنگ در ۴۵ کیلومتری سمیرم منطقه ای زیبا ودیدنی نزدیک شهر کمه. به هر سمت این شهرستان که می روی رودی جاری ,چشمه ای جوشان,کوهی سر به فلک کشیده چرا سمیرم در مورد وجه تسمیه سمیرم سخنان زیادی گفته اند که می توانیم به جرات بگوییم هیچکدام از آنها قطعیت ندارد بجز یک مورد که در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم . ۱-بنا به قولی سمیرامیس مله بابل به این منطقه آمده است واین سهر را بنا نهاده است وبه همین دلیل به سمیرم موسوم شده است که مخفف نام سمیرامیس می باشد.۲-بنا به نقلی از فردوسی در شاهنامه گویا مادر بهرام گور از سمیرم بوده است واواین شهر را بنا نهاده وبه ان افتخار می کند ومی گوید . زمادر سمیرم نبیره شهم زمردی همی با هنر همرهم ۳-عده ای معتقدند که سام نریمان(جد رستم )در حال عبور از کشور کسالت شدید داشته است (دچار دندان درد شدید )بوده است وقتی که به این ناحیه می رسد آرام می گیرد وگفته اند سمیرم یعنی جای که سال آرام گرفته است که این سه مورد همان طور که گفتم در حد نقل قول می باشد وسندیت ندارد . می گویند به علت اینکه این ناحیه دارای آب وهوای کوهستانی وبسیار سردی بوده است در این مورد به سخنان احمد کسروی در کتاب«نام شهر های ایران »اشاره می کنم که گفته است سمیرم از دو جزء سمی یا شمی به معنی سرد ورام به معنی محل .در نتیجه به سمیرم یا سمیران به معنی جا ومکان سرد است که این مورد به حقیقت نزدیکتر است . ۵-ونقل دیگر این است که معروف ترین وجه تسمیه آن به علت آب وهوای سرد این منطقه سمیران گفته اند (زمیران )که بعدها به سمیرم تبدیل شده وبه معنای سر سیر است وشاید تلفظ صحیح کلمه به قول یاقوت حموی سمیرم بوده است . اماکن مقدس سمیرم امام زاده سلطان ابراهیم (ع) از فرزندان امام موسی کاظم (ع) حدود ۸۰۰ سال پیش تبلیغات احکام دینی به ناحیه آمده است که همزمان با خلافیت عباسیان بوده می گویند مخالفان این امام زاده اورا در دامنه کوه شیدان به شهادت رسانده اند – …. از قراری که امیر تیمور گورکانی در کتاب بحر النساب خود ذکر است وملاحظه شده است که:امام زاده علمدار -امام زاده شمس الدین – امام زاده عبدالله امام زاده حسن -امام زاده قاسم (ع)پسران امام زلده اقطر ملقب به امام زاده سلیمان بن اسماعیل

samirom شهر سمیرم

           
 

نظر کاربران :

 • سید محمد حسینی

  خیلی جای خوش اب و هواییه, آبشارمارگون رفتیم واقعا خیلی کیف داد حتما برای یه دفعه هم که شده یه سفر به اونجا برین

  ۶ اسفند, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • الهام حاجی زاده

  من از سمیرم به صورت گذری عبور کردم و فرصت نداشتم داخل شهر رو‌بگردم ولی تعریف سیب هاش رو از دوستان شنیده بودم بخاطر همین مقداری سیب خریدم که واقعا همونجوری بود که ازش تعریف میکردن

  ۹ بهمن, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • مهرنوش زاده رفيع

  زيبا،بكر و ديدني حتما سيب هاي ترش فصل بهارش رو امتحان كنيد و سركه سيب خالصش رو

  ۱۱ دی, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • محمد

  واقعا سمیرم بهشت گمشده استان اصفهانه اگر رفتید حتما از ابشار های مختلفش دیدن کنید مثل ابشار پی دنی

  ۳۰ آذر, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • رها مسعودی

  سمیرم آبشار هاش و سیب خوشمزش معروفه.شهر خوبی هست که جاهای دیدنی خوبی داره.از سمیرم به سمت یاسوج که میرین به گرنه بیژن مندقه پادنا میرسین که خیلی خوش آبو هوا هست.البته در تابستان

  ۲۶ آذر, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *