رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه
۲۷ فروردین ۱۳۹۶

ثبت رتبه ۹۳ برای گردشگری ایران

اشتراک گذاری

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) هر دو سال یک بار گزارشی را با موضوع رقابت‌پذیری صنعت گردشگری و سفر منتشر می‌کند کـه در آن کشورهای جهان را از منظر شاخص‌های متعددی در این زمینه، ارزیابی و رتبه‌بندی، می‌کند. شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری بر اساس ۴ مولفه اصلی شامل توانمندسازی محیط، سیاست‌های گردشگری، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی و فرهنگی اندازه‌گیری می‌شود که هریک از آنها تحت مشخصه‌های جزیی‌تر نیز طبقه‌بنـدی می‌شوند و در مجمـوع شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ۱۴ معیار را دربرمی‌گیرد.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، کشور اسپانیا برای دومین بار، رتبه اول را در شـاخص رقابـت‌پـذیری سـفر و گردشگری به خود اختصاص داده است. پس از آن کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن (با جهش ۵ پلـه‌ای)، انگلسـتان، ایـالات متحـده امریکا (با تنزل دو پله‌ای)، استرالیا، ایتالیا، کانادا (با جهش یک پله‌ای) و هلند (با تنزل ۴ پله‌ای)، به ترتیب رتبـه‌های دوم تا دهـم شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۱۴ از بین ۱۳۹ کشور، در سال ۲۰۱۳، با ۱۶ پله صعود، رتبه ۹۸ از بین ۱۴۰ کشور، در سـال ۲۰۱۵ رتبـه ۹۷ از بین ۱۴۱ کشور و در نهایت در سال ۲۰۱۷ با ۴ پله صعود، رتبه ۹۳ از بین ۱۳۶ کشور جهان را به خود اختصـاص داده اسـت.

امتیاز ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ۲۰۱۷، معادل ۴/۳ اسـت کـه ایـن امتیـاز در سـال ۲۰۱۵، ۳/۳ بـوده اسـت. همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ در ایـن گـروه صـعود کرده است.

طبق گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، با ورود ۲/۵ میلیون گردشگر بین‌المللی به ایران و حدود ۳/۵ میلیارد دلار هزینه‌های پرداخت شده توسط آنها، متوسط دریافتی‌های ایران به ازای ورود هر گردشگر، ۱/۶۶۵ دلار بوده است. به طور کلی؛ صنعت سـفر و گردشگری با ارزش افزوده حدود ۱/۱۰ میلیارد دلاری، سهم ۵/۲ درصدی از کل تولید ناخالص داخلـی ایـران را تشـکیل داده و بـا ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۹/۱ درصدی از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

بررسی دقیق‌تر تغییرات رتبه ایران در بین زیرشاخص‌های اصلی، دید بهتری نسبت به بهبود ۴پله‌ای رتبه ایـران در سـال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۵ ارایه می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری نشان می‌دهد که ایـران در شـاخص قیمـت رقـابتی در سـال ۲۰۱۷ هماننـد سـال ۲۰۱۵ همچنان رتبه اول را کسب کرده است. در سایر شاخص‌ها، به جز شاخص بهداشت و سلامت که در هر دو گزارش اخیـر، رتبـه ۹۳ را کسب کرده، در سه شاخص منابع فرهنگی، پایداری محیطی و منابع طبیعی، جایگاه ایران تنزل یافته و در سایر شاخص‌ها از جملـه زیرساخت‌های زمینی و هوایی، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، منابع انسانی و بازار کـار، بـاز بـودن بین‌المللـی، زیـرسـاخت خدمات گردشگری، محیط کسب و کار، اولویت‌بخشی سفر و گردشگری، آمـاده‌سازی فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ایمنـی و امنیت، رتبه ایران بهبود یافته است.

بدترین رتبه ایران در بین مولفه‌های شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطـی و پـس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیر ساخت خدمات گردشگری بوده است. همچنین بهترین رتبه ایران پس از رقابـت‌پذیری قیمت‌ها مربوط به منابع فرهنگی و زیرساخت‌های زمینی و هوایی است.

 ثبت رتبه 93 برای گردشگری ایران

           
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *