صنایع دستی رباط کریم

از جمله صنایع دستی رایج در شهرستان رباط کریم می توان به شیشه گری دستی , نقش برجسته سفال و آهنگری هنری اشاره کرد .

13706194005

نقش برجسته سفال

moaraghkari6_1131

معرق چوب