رزرو هتل تفریحات کیش

KCBTA

چگونه «میهمان‌نوازی» برند قرقیزستان شد؟

چگونه «میهمان‌نوازی» برند قرقیزستان شد؟

حاضر 18 ابتکار عمل گردشگری اجتماع‌محور در قرقیزستان در حال کار هستند. نخستین آنها در روستای کوچکور در سال 2000 آغاز شد. در سال 2003 گروه‌های گردشگری اجتماع‌محور محلی در قرقیزستان یک سازمان فراگیر به نام «انجمن گردشگری اجتماع‌محور قرقیز (KCBTA)» را تشکیل دادند که یک سازمان با عضویت غیرانتفاعی برای توسعه و هماهنگی بیشتر فعالیت‌های گردشگری درون کشور قرقیزستان است. KCBTA به‌عنوان «میهمان‌نوازی قرقیزستان» برندسازی شد. اهداف اصلی KCBTA...