بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم سنتی ازدواج

دلالگی؛ مراسم سنتی ازدواج در فارس

دلالگی؛ مراسم سنتی ازدواج در فارس

استان فارس, شیراز

دلالگی، مراسم سنتی ازدواج در استان فارس مادر و خواهر داماد و چند نفر از نزدیکانش به خانه‌ای که دختر داشته باشد، می‌روند. خانواده دختر در صورتی که موافق باشند، علاوه بر چای، شربت هم برای آنها می‌آورند. در صورتی که خانواده دختر تنها به چای اکتفا کنند، نشانه آن است که به این وصلت رضایت ندارند. پس موضوع منتفی شده و خانواده داماد به خانه دیگری می‌روند. ...