بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دهل و سورنا

موسیقی آذربایجان

موسیقی آذربایجان

استان آذربایجان شرقی, تبریز

صدای نقاره اند . قاوال ( گاوال یا دایره ) متداول ترین ساز ضربی در آذربایجان است. کم تر خانه ای در آذربایجان است که در آن دایره نباشد . دهل و سورنا دو ساز معمول و شناخته شده در بین عشایر و روستاییان آذربایجان است . متداول ترین مراسم مردم روستا نشین با صدای دهل و سورنا کامی می...