بلیط هواپیما سوئیت تبریز

کوهی خیل

شهرکوهی خیل

شهرکوهی خیل

استان مازندران, کوهی خیل

کوهی‌خیل یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش گیل‌خوران شهرستان جویبار است.