رزرو هتل ایران بوم گردی

توپ آغاج

شهر توپ آغاج

شهر توپ آغاج

استان کردستان, توپ آغاج

شهرتوپ آغاج درنزدیکی شهرستان بیجارقراردارد . توپ آغاج ازدیرباز یکی از فرهنگی ترین مناطق استان کردستان میباشد؛ دلیل این گفتار را میتوان درمقایسه ی این شهربادیگرمناطق استان به راحتی مشاهده کرد. استفاده ازعلمای بومی,پرورش عالمان بزرگ, وجودمراسم های مختلف فرهنگی, برخورداری ازهیئات مذهبی ودسته جات عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) که ازگذشته درتوپ آغاج بوده تنهاچندنمونه ازنمادها وظرفیت های فرهنگی شهر میباشد. ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین