رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

چوئبده

شهر چویبده

شهر چویبده

استان خوزستان, چوئبده

شهر چویبده در 35 كيلومتری جنوب شرقی آبادان واقع شده است . شهری كه در شكست حصر آبادان نقش راهبردی داشته و به دروازه شكست حصر آبادان معروف است، در واقع چوئبده پيشانی آبادان و آبادان نبض تپنده خوزستان و كشور است. چوئبده نسبت به شهرهای آبادان و خرمشهر به خليج فارس نزديک تر است. اين شهر با شهر اروندكنار، روستاهای قفاس، تنگه های 1.2.3، طره بخاخ ، صيداويه...