بلیط هواپیما سوئیت تبریز

رامشیر

شهر رامشیر

شهر رامشیر

استان خوزستان, رامشیر

شهر رامشیر با نام قدیمی رام اردشیر، یکی از شهرهای هخامنشی استان خوزستان ایران است. شهر رامشیر از شمال با از غرب با اهواز و بندر ماهشهر و از جنوب و شرق با امیدیه و از شمال شرقی با رامهرمز مجاورت دارد و در ۳۵ کیلومتری بندر ماهشهر است. رامشیر در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ به شهرستان تبدیل شد.پیشه بیشتر مردم آن کشاورزی است و رودخانه جراحی از کنار شهر...