رزرو هتل ایران بوم گردی

کندر

شهر کندر

شهر کندر

استان خراسان رضوی, کندر

کندر نام شهری تازه‌بنیاد در استان خراسان رضوی ایران است. کندر مرکز بخش ششطراز از توابع شهرستان خلیل آباد این استان است. کندر پیش از این روستا بود و شهر شدن آن در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴خ به تصویب رئیس جمهور وقت ایران رسید. کندر زادگاه وزیر معروف طغرل بیگ سلجوقی یعنی عمیدالملک کندری می‌باشد.عمده محصول کشاورزی آن انگور.انار.زعفران.پسته.بادام...میباشد.که ازنظر رتبه بندی مقام اول تولید انگ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین