رزرو هتل ایران بوم گردی

لطف آباد

شیلگان دره درگز

شیلگان دره درگز

استان خراسان رضوی, لطف آباد

از شمال به مرز ایران و ترکمنستان، از شرق و جنوب شرقی به مشهد، از جنوب به چناران و از غرب به قوچان محدود است. در حدود ۴۰ کیلومتری درگز بخشی به نام لطف آباد قرار گرفته است. این منطقه دارای گمرک مرزی و محل ترانزیت کالا از ایران به ترکمنستان است. در حوالی این بخش منطقه‌‌ ای وجود دارد به نام شیلگان...

شهر لطف آباد

شهر لطف آباد

استان خراسان رضوی, لطف آباد

لطف‌آباد شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش لطف آباد شهرستان درگز قرار دارد. جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۰۶۱ نفر بوده است.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین