رزرو هتل ایران بوم گردی

رود آب

شهر رودآب

شهر رودآب

استان خراسان رضوی, رود آب

موقعیت و تقسیمات سیاسی : بخش روداب یکی از بخش های هفت گانه شهرستان سبزوار که در جهت جنوب غربی شهرستان و در ۴۵ کیلومتری شهر سبزوار واقع و دارای ۴۹۴۲ کیلومترمربع وسعت و سه دهستان به نامهای فروغن به مرکزیت روداب با ۱۵۵۰ کیلومترمربع وسعت، خواشد به مرکزیت بجدن با ۱۲۹۵ کیلومترمربع وسعت و […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین