رزرو هتل ایران بوم گردی

قهجاورستان

قهجاورستان

قهجاورستان

استان اصفهان, قهجاورستان

آب وهوا و وضعیت اقلیمی شهر: آب وهوای شهر قهجاورستان مانند دیگر نقاط اصفهان دارای زمستان های سردوخشک وتابستان های گرم می باشد. موقعیت جغرافیایی: شهری است کهن درمنطقه قهاب،در شرق وشمال شرقی اصفهان جنب فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،که از شرق به کویر وازجنوب به به شهر خوراسگان واز غرب به شهر اصفهان منتهی می گردد.این شهر در نزد عامه ، قجبرسون گفته...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین