رزرو هتل ایران بوم گردی

دیزیچه

دیزیچه

دیزیچه

استان اصفهان, دیزیچه

معرفی شهر دیزیچه اجتماع مردم در نقطه ای از استان اصفهان در تاریخ 1372/9/4 خبر از ولادت شهری جدید در عرصه ی تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران می داد. شهری که حاصل اتفاق و همدلی ، مردم دیزیچه ، وینیچه ، قلعه میرزمان ، نکوآباد و حسن آباد دست به دست هم داده بودند تا با مشارکت یکدیگر عمران و آبادانی بیشتری را نصیب سرزمین خود نموده و در...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین