بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جلین

رودخانه ی گرمابدشت

رودخانه ی گرمابدشت

استان گلستان, جلین

رودخانه ی گرمابدشت یکی از جاهای دیدنی جلین است که در جنوب شهر جلین جریان دارد و سرچشمه آن رودخانه های کوه های البرز شرقی می باشد . دو مسیر جلین سفلی و اسلام آباد در قسمت شرقی و غربی شهر شکل گرفته است و با توجه به وجود باغات و اراضی زراعی مرغوب در اطراف شهر و در امتداد این مسیر احتمال اینکه توسعه شهر متاثر از این مسیل...

شهر جلین

شهر جلین

استان گلستان, جلین

شهر جلین در ۵ کیلومتر شرق گرگان و در مسیر جاده اصلی گرگان - مشهد قرار دارد این شهر در سال۱۳۸۷ از روستای جلین تبدیل به شهر جلین شد که این شهر شدن پیامدهایی برای جلین داشت که میتوان گفت در کل خوب بود اما جمعیت تقریبی جلین حدود ۷۰۰۰ نفر میباشد که ۴۰۰۰ نفر آن را جمعیت خود جلین تشکیل میدهد و حدود...