رزرو هتل ایران بوم گردی

ارداق

شهر ارداق

شهر ارداق

استان قزوین, ارداق

زمینهای کشاورزی مناسبی بوده که در آنها محصولات زیادی از قبیل یونجه گندم جو ذرت و غیره بعمل می‌آید به همین علت بیشتر فعالیت آنها بیشتر در زمینه کشاورزی و دامداری است . بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهر ارداق در سال 1390 برابر با 5123 نفر بوده است که به زبان ترکی صحبت می‌کنند .از صنایع دستی ارداق می توان به گلیم بافی اشاره کرد که بافت آن...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین