رزرو هتل ایران بوم گردی

دستناء

شهر دستناء

شهر دستناء

استان چهارمحال وبختیاری, دستناء

پوشش گیاهی شهر دستنا پوشش گیاهی با توجه به عامل آب و هوا و خاک و ارتفاع مکان، پوشش گیاهی متنوع و متفاوت است.در ارتفاعاتی که خاک تشکیل نمی شود پوشش گیاهی هم نمی باشد.شهر دستنا فاقد جنگل خودرو می باشد.ولی قبلا درختان بلوط زیادی داشته که به مصرف خانه سازی رسیده است.کشاورزان در حدود […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین