رزرو هتل ایران بوم گردی

وایقان

وایقان

وایقان

استان آذربایجان شرقی, وایقان

پیشینه تاریخی شهر محمدحسین خلف تبریزی در جلد چهارم برهان قاطع صفحه 2555 در ریشه یابی کلمه وایقان آن را در زبان فارسی به دو بخش جداگانه وای + قان تقسیم می نماید و می نویسد ( قان کلمه فارسی باستان و همردیف کلمه کند ، گند ، جنگ ، جان به معنای آبادی و شهر است و وای به معنی چاه بوده است ) و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین