رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تیمورلو

دسته های دیگر استان آذربایجان شرقی :

شهر تیمورلو
تیمورلو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر واقع شده‌است. در شهریور ماه ۱۳۹۰ با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا ...