رزرو هتل ایران بوم گردی

تنکمان

شهر تنکمان

شهر تنکمان

استان البرز, تنکمان

شهر تنکمان شهری است نوپا با تاریخچه ای کهن واقع درجنوب شرقی شهرستان نظرآباد با طول جغرافیایی 50 درجه و37 دقیقه وباعرض جغرافیایی 35 درجه و55 دقیقه می باشد.تمدن های شهر تنکمان به سه تمدن قدیم که قدیمی ترین تمدن اطراف تنکمان تپه ای به ارتفاع حداکثر یک متروبه قطر50 متردر2 کیلومتری غرب تنکمان وجود داشته که بعدها هموارگردیده ودرآن کشاورزی نمی شود وحدود200 متری جنوب جاده تنکمان –شیخ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین