بلیط هواپیما تور خارجی

استان ها

استان خوزستان 2

استان خوزستان 2

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان خوزستان با مساحتى حدود ۲۳۶‚۶۴ کيلومترمربع، بين ۴۷ درجه و ۴۱ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۳۹ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ و ۲۹ درجه و ۵۸ دقيقه تا ۳۳ درجه و ۴ دقيقه عرض شمالى از خط استوا، در جنوب غربى ايران واقع شده است. اين […]

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان آذربايجان شرقى با وسعت ۴۵۲۶۱/۴ کيلومترمربع در گوشهٔ‌ شمال غربى فلات ايران قرار دارد. رود ارس حدود شمالى آن را با جمهورى‌هاى آذربايجان، ارمنستان و ايالت خودمختار نخجوان مشخص مى‌کند. رود قطور و آب‌هاى درياچهٔ اروميه حدود غربى آن با استان آذربايجان غربى است. در جنوب، کشيدگى رشته‌کوه‌ها، دره‌ها، […]

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان آذربايجان غربي با احتساب درياچهٔ اروميه حدود 660‚43 كيلومتر مربع مساحت دارد. اين استان كه در شمال غرب ايران است، 2/65 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد و بين 35 درجه و 58 دقيقه تا 39 درجه و 46 دقيقهٔ عرض شمالي (از خط استوا) و […]

استان اردبیل

استان اردبیل

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان اردبيل در شمال غربي فلات ايران، با بيش از 18 هزار و 50 كيلومترمربع، يك درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد. اين استان از شمال به رود ارس، دشت مغان و بالهارود در جمهوري آذربايجان، از شرق به رشته‌كوه‌هاي طالش و بغرو در استان گيلان، از جنوب […]

استان اصفهان

استان اصفهان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان اصفهان با مساحتي حدود 937‚105 كيلومترمربع بين 30 درجه و 43 دقيقه تا 34 درجه و 27 دقيقهٔ عرض شمالي خط استوا و 49 درجه و 36 دقيقه تا 55 درجه و 31 دقيقهٔ طول شرقي از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. اين استان كه در مركز ايران […]

استان بوشهر

استان بوشهر

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان بوشهر با مساحتى حدود ۶۵۳‚۲۷ کيلومترمربع بين ۲۷ درجه و ۱۴ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۶ دقيقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقيقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان خوزستان و قسمتى از کهگيلويه و بويراحمد، از جنوب […]

استان تهران

استان تهران

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان تهران با وسعتى حدود ۹۵۶‚۱۸ کيلومترمربع بين ۳۴ تا ۳۶/۵ درجهٔ عرض شمالى و ۵۰ تا ۵۳ درجهٔ طول شرقى واقع شده است. اين استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوين محدود شده […]

استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان چهار محال و بختيارى در قلمرو مرکزى رشته‌ کوه‌هاى زاگرس بين پيشکوه‌هاى داخلى و استان اصفهان استقرار يافته است. اين استان از شمال و شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان و از جنوب به استان کهگيلويه و بويراحمد محدود است. استان چهارمحال و بختيارى حدود […]

استان زنجان

استان زنجان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان زنجان که آن را فلات زنجان نيز مى‌نامند، در ناحيهٔ مرکزى شمال غربى ايران واقع شده است. اين استان در ۴۷ درجه و ۱۰ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۵ دقيقهٔ طول شرقى و ۳۵ درجه و ۲۵ دقيقه تا ۳۷ درجه و ۱۰ دقيقهٔ عرض شمالى خط […]

استان سمنان

استان سمنان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان سمنان با وسعتى برابر ۵۱۵‚۹۸ کيلومترمربع، ۵/۸ درصد مساحت کل کشور است. اين استان از نظر مساحت، ششمين استان کشور است و وسعت آن به حدود چهار برابر استان تهران مى‌رسد. استان سمنان بين مدارهاى ۳۴ درجه و ۱۷ دقيقه تا ۳۷ درجهٔ عرض شمالى و ۵۱ درجه […]

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان سيستان و بلوچستان با وسعتى حدود ۵۰۲‚۱۸۷ کيلومترمربع، ‌ در جنوب شرقى ايران و در مختصات جغرافيايى ۲۵ درجه و ۳ دقيقه تا ۳۱ درجه و ۲۸ دقيقه عرض شمالى و ۵۸ درجه و ۴۷ دقيقه تا ۶۳ درجه و ۱۹ دقيقه طول شرقى واقع شده است. اين […]

استان كردستان

استان كردستان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان کردستان با وسعتى معادل ۲۰۳‚۲۸ کيلومترمربع در غرب ايران و در مجاورت بخش شرقى کشور عراق قرار دارد. اين استان که در دامنه‌ها و دشت‌هاى پراکندهٔ سلسله جبال زاگرس ميانى قرار گرفته است، ‌ از شمال به استان‌هاى آذربايجان غربى و زنجان، ‌ از شرق به همدان و […]

استان كرمان

استان كرمان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان کرمان در جنوب شرقى ايران واقع شده است. از شمال با استان‌هاى خراسان و يزد، از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سيستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسايه است. مساحت اين استان حدود ۰۶۹‚۱۷۵ کيلومترمربع است و بين ۵۵ درجه و ۲۵ دقيقه […]

استان كرمانشاه

استان كرمانشاه

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان کرمانشاه با حدود ۴۳۴‚۲۴ کيلومترمربع وسعت در ميانهٔ ضلع غربى کشور، بين ۳۳ درجه و ۳۶ دقيقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقيقه عرض شمالى و ۴۵ درجه و ۲۴ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. اين استان از […]

استان لرستان

استان لرستان

موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان استان لرستان در غرب ايران، بين 46 درجه و 51 دقيقه تا 50 درجه و 3 دقيقة طول شرقي از نصف‌النهار گرينويچ و 32 درجه و 37 دقيقه تا 34 درجه و 22 دقيقة عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود 28559 كيلومتر مربع است. […]

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان کهگيلويه و بويراحمد با ۲۶۴‚۱۶ کيلومترمربع وسعت در جنوب غربى ايران، بين ۳۰ درجه و ۹ دقيقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقيقه عرض شمالى و ۴۹ درجه و ۵۷ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۴۲ دقيقه طول شرقى واقع شده است. اين استان از شمال با استان […]

استان گلستان

استان گلستان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان گلستان با مساحتى معادل ۰۰۰‚۲۲ کيلومترمربع، ‌ در قسمت شمال شرقى کشور واقع شده است. اين استان از شمال با درياى خزر (مازندران)، از شرق با استان خراسان، از غرب با استان مازندران و از جنوب با استان سمنان همسايه است. براساس آخرين تقسيمات کشورى در سال ۱۳۷۵، […]

استان گیلان

استان گیلان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان گيلان با مساحت ۷۱۱‚۱۴ کيلومتر مربع در ميان رشته کوه‌هاى البرز و تالش در شمال ايران جاى گرفته است. اين استان به واحد جغرافيايى جنوب درياى مازندران تعلق دارد و با استان‌هاى اردبيل در غرب، ‌ مازندران در شرق، زنجان در جنوب و کشور تازه استقلال يافته آذربايجان […]

استان فارس

استان فارس

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان فارس در جنوب منطقه مرکزى ايران بين مدارهاى ۲۷ درجه و دو دقيقه و ۳۱ درجه و ۴۲ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۴۲ دقيقه و ۵۵ درجه و ۳۸ دقيقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. اين استان از شمال با استان اصفهان […]

استان قم

استان قم

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان قم با وسعتى معادل ۶۳۱‚۱۴ کيلومترمربع در مرکز کشور واقع شده و مرکز آن شهر قم است. اين استان بين ۵۰ درجه و ۳۰ دقيقه تا ۵۱ درجه و ۳۰ دقيقه طول شرقى نسبت به نصف‌النهار گرينويچ و ۳۵ درجه و ۱۵ دقيقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ […]

صفحه 1 از 2