رزرو هتل ایران بوم گردی

استان ها

استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری

استان چهار محال و بختیاری در قلمرو مرکزی رشته‌ کوه‌های زاگرس بین پیشکوه‌های داخلی و استان اصفهان استقرار یافته است.این استان با گستره‌ای برابر با ۱۶٬۴۲۱ کیلومتر مربّع یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور از نظر پهناوری می‌باشد.استان چهارمحال و بختیاری از جمله بخش‌های کوهستانی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود […]

استان خوزستان ۲

استان خوزستان ۲

استان خوزستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان خوزستان با مساحتی حدود ۲۳۶‚۶۴ کیلومترمربع، بین ۴۷ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۹ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۲۹ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۴ دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در جنوب غربی ایران واقع شده است. این […]

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی با وسعت ۴۵۲۶۱/۴ کیلومترمربع در گوشهٔ‌ شمال غربی فلات ایران قرار دارد. رود ارس حدود شمالی آن را با جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و ایالت خودمختار نخجوان مشخص می‌کند. رود قطور و آب‌های دریاچهٔ ارومیه حدود غربی آن با استان آذربایجان غربی است. در جنوب، کشیدگی رشته‌کوه‌ها، دره‌ها، […]

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچهٔ ارومیه حدود ۶۶۰‚۴۳ کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در شمال غرب ایران است، ۲/۶۵ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۶ دقیقهٔ عرض شمالی (از خط استوا) و […]

استان اردبیل

استان اردبیل

استان اردبیل

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان اردبیل در شمال غربی فلات ایران، با بیش از ۱۸ هزار و ۵۰ کیلومترمربع، یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. این استان از شمال به رود ارس، دشت مغان و بالهارود در جمهوری آذربایجان، از شرق به رشته‌کوه‌های طالش و بغرو در استان گیلان، از جنوب […]

استان اصفهان

استان اصفهان

استان اصفهان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان اصفهان با مساحتی حدود ۹۳۷‚۱۰۵ کیلومترمربع بین ۳۰ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۷ دقیقهٔ عرض شمالی خط استوا و ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۳۱ دقیقهٔ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز ایران […]

استان بوشهر

استان بوشهر

استان بوشهر

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان بوشهر با مساحتی حدود ۶۵۳‚۲۷ کیلومترمربع بین ۲۷ درجه و ۱۴ دقیقهٔ عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقیقهٔ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب […]

استان تهران

استان تهران

استان تهران

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان تهران با وسعتی حدود ۹۵۶‚۱۸ کیلومترمربع بین ۳۴ تا ۳۶/۵ درجهٔ عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجهٔ طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده […]

استان زنجان

استان زنجان

استان زنجان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز می‌نامند، در ناحیهٔ مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است. این استان در ۴۷ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۵ دقیقهٔ طول شرقی و ۳۵ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۱۰ دقیقهٔ عرض شمالی خط […]

استان سمنان

استان سمنان

استان سمنان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان سمنان با وسعتی برابر ۵۱۵‚۹۸ کیلومترمربع، ۵/۸ درصد مساحت کل کشور است. این استان از نظر مساحت، ششمین استان کشور است و وسعت آن به حدود چهار برابر استان تهران می‌رسد. استان سمنان بین مدارهای ۳۴ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۳۷ درجهٔ عرض شمالی و ۵۱ درجه […]

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود ۵۰۲‚۱۸۷ کیلومترمربع، ‌ در جنوب شرقی ایران و در مختصات جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۸ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۱۹ دقیقه طول شرقی واقع شده است. این […]

استان کردستان

استان کردستان

استان کردستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان کردستان با وسعتی معادل ۲۰۳‚۲۸ کیلومترمربع در غرب ایران و در مجاورت بخش شرقی کشور عراق قرار دارد. این استان که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکندهٔ سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، ‌ از شمال به استان‌های آذربایجان غربی و زنجان، ‌ از شرق به همدان و […]

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده است. از شمال با استان‌های خراسان و یزد، از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سیستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه است. مساحت این استان حدود ۰۶۹‚۱۷۵ کیلومترمربع است و بین ۵۵ درجه و ۲۵ دقیقه […]

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان کرمانشاه با حدود ۴۳۴‚۲۴ کیلومترمربع وسعت در میانهٔ ضلع غربی کشور، بین ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از […]

استان لرستان

استان لرستان

استان لرستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان لرستان در غرب ایران، بین ۴۶ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳ دقیقة طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۲ دقیقة عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود ۲۸۵۵۹ کیلومتر مربع است. […]

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهکیلویه و بویراحمد

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۶۴‚۱۶ کیلومترمربع وسعت در جنوب غربی ایران، بین ۳۰ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال با استان […]

استان گلستان

استان گلستان

استان گلستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان گلستان با مساحتی معادل ۰۰۰‚۲۲ کیلومترمربع، ‌ در قسمت شمال شرقی کشور واقع شده است. این استان از شمال با دریای خزر (مازندران)، از شرق با استان خراسان، از غرب با استان مازندران و از جنوب با استان سمنان همسایه است. براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۵، […]

استان گیلان

استان گیلان

استان گیلان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان گیلان با مساحت ۷۱۱‚۱۴ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌های البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای مازندران تعلق دارد و با استان‌های اردبیل در غرب، ‌ مازندران در شرق، زنجان در جنوب و کشور تازه استقلال یافته آذربایجان […]

استان فارس

استان فارس

استان فارس

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان فارس در جنوب منطقه مرکزی ایران بین مدارهای ۲۷ درجه و دو دقیقه و ۳۱ درجه و ۴۲ دقیقهٔ عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه و ۵۵ درجه و ۳۸ دقیقهٔ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال با استان اصفهان […]

استان قم

استان قم

استان قم

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان قم با وسعتی معادل ۶۳۱‚۱۴ کیلومترمربع در مرکز کشور واقع شده و مرکز آن شهر قم است. این استان بین ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ و ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ […]

استان قزوین

استان قزوین

استان قزوین

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان قزوین از شمال به استان گیلان، از جنوب به استان مرکزی، از مشرق به استان تهران و از مغرب به استان زنجان و همدان محدود است و ۱۳۰۴ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. استان قزوین با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، مانند پلی، پایتخت کشور را به […]

استان مازندران

استان مازندران

استان مازندران

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان مازندران با حدود ۲۴ هزار کیلومترمربع مساحت بین ۴۷ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۵ دقیقهٔ عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۱۴ دقیقهٔ‌ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب […]

استان مرکزی

استان مرکزی

استان مرکزی

در نقاط شهری ۹۹/۷۴ درصد و در نقاط روستایی ۹۹/۸۴ درصد بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۵۶۰‚۱۸۶ نفر به استان وارد و یا در داخل آن جابجا شده‌اند. محل اقامت قبلی ۴۱/۹ درصد مهاجران سایر استان ها، ۱۲/۷ درصد شهرستان‌های دیگر همین استان و ۴۲/۹ درصد شهرستان محل سرشماری بوده است. محل اقامت قبلی بقیه افراد، خارج از کشور و یا اظهار نشده است. مقایسه...

استان همدان

استان همدان

استان همدان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان همدان با مساحت ۲۰ هزار و ۱۷۲ کیومترمربع، ۱/۲ درصد از کل مساحت کشور را در بر می‌گیرد. این استان بین مدارهای ۵۹ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۳۴ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۴۹ دقیقهٔ طول […]

استان هرمزگان

استان هرمزگان

استان هرمزگان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان هرمزگان با وسعت ۶۸۴۷۵/۸ کیلومترمربع، در جنوب ایران مابین مختصات جغرافیایی ۲۵ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۵۷ دقیقهٔ عرض شمالی، و ۵۲ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقیقهٔ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ واقع شده است. این استان از شمال […]

استان یزد

استان یزد

استان یزد

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان یزد در مرکز ایران بین عرض‌های جغرافیایی ۲۹ درجه و ۴۸ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقهٔ شمالی و طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۳۰ دقیقهٔ شرقی از نصف‌النهار مبدأ قرار گرفته است. این استان از شمال و غرب به استان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین