بلیط هواپیما تور خارجی

استان ها

استان خوزستان ۲

استان خوزستان ۲

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان خوزستان با مساحتى حدود ۲۳۶‚۶۴ کیلومترمربع، بین ۴۷ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۹ دقیقه طول شرقى از نصف‌النهار گرینویچ و ۲۹ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۴ دقیقه عرض شمالى از خط استوا، در جنوب غربى ایران واقع شده است. این […]

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان آذربایجان شرقى با وسعت ۴۵۲۶۱/۴ کیلومترمربع در گوشهٔ‌ شمال غربى فلات ایران قرار دارد. رود ارس حدود شمالى آن را با جمهورى‌هاى آذربایجان، ارمنستان و ایالت خودمختار نخجوان مشخص مى‌کند. رود قطور و آب‌هاى دریاچهٔ ارومیه حدود غربى آن با استان آذربایجان غربى است. در جنوب، کشیدگى رشته‌کوه‌ها، دره‌ها، […]

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچهٔ ارومیه حدود ۶۶۰‚۴۳ کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در شمال غرب ایران است، ۲/۶۵ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۶ دقیقهٔ عرض شمالی (از خط استوا) و […]

استان اردبیل

استان اردبیل

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان اردبیل در شمال غربی فلات ایران، با بیش از ۱۸ هزار و ۵۰ کیلومترمربع، یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. این استان از شمال به رود ارس، دشت مغان و بالهارود در جمهوری آذربایجان، از شرق به رشته‌کوه‌های طالش و بغرو در استان گیلان، از جنوب […]

استان اصفهان

استان اصفهان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان اصفهان با مساحتی حدود ۹۳۷‚۱۰۵ کیلومترمربع بین ۳۰ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۷ دقیقهٔ عرض شمالی خط استوا و ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۳۱ دقیقهٔ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان که در مرکز ایران […]

استان بوشهر

استان بوشهر

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان بوشهر با مساحتى حدود ۶۵۳‚۲۷ کیلومترمربع بین ۲۷ درجه و ۱۴ دقیقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقیقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتى از کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب […]

استان تهران

استان تهران

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان تهران با وسعتى حدود ۹۵۶‚۱۸ کیلومترمربع بین ۳۴ تا ۳۶/۵ درجهٔ عرض شمالى و ۵۰ تا ۵۳ درجهٔ طول شرقى واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده […]

استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان چهار محال و بختیارى در قلمرو مرکزى رشته‌ کوه‌هاى زاگرس بین پیشکوه‌هاى داخلى و استان اصفهان استقرار یافته است. این استان از شمال و شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان و از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد محدود است. استان چهارمحال و بختیارى حدود […]

استان زنجان

استان زنجان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز مى‌نامند، در ناحیهٔ مرکزى شمال غربى ایران واقع شده است. این استان در ۴۷ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۵ دقیقهٔ طول شرقى و ۳۵ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۱۰ دقیقهٔ عرض شمالى خط […]

استان سمنان

استان سمنان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان سمنان با وسعتى برابر ۵۱۵‚۹۸ کیلومترمربع، ۵/۸ درصد مساحت کل کشور است. این استان از نظر مساحت، ششمین استان کشور است و وسعت آن به حدود چهار برابر استان تهران مى‌رسد. استان سمنان بین مدارهاى ۳۴ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۳۷ درجهٔ عرض شمالى و ۵۱ درجه […]

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان سیستان و بلوچستان با وسعتى حدود ۵۰۲‚۱۸۷ کیلومترمربع، ‌ در جنوب شرقى ایران و در مختصات جغرافیایى ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالى و ۵۸ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۱۹ دقیقه طول شرقى واقع شده است. این […]

استان کردستان

استان کردستان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان کردستان با وسعتى معادل ۲۰۳‚۲۸ کیلومترمربع در غرب ایران و در مجاورت بخش شرقى کشور عراق قرار دارد. این استان که در دامنه‌ها و دشت‌هاى پراکندهٔ سلسله جبال زاگرس میانى قرار گرفته است، ‌ از شمال به استان‌هاى آذربایجان غربى و زنجان، ‌ از شرق به همدان و […]

استان کرمان

استان کرمان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان کرمان در جنوب شرقى ایران واقع شده است. از شمال با استان‌هاى خراسان و یزد، از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سیستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه است. مساحت این استان حدود ۰۶۹‚۱۷۵ کیلومترمربع است و بین ۵۵ درجه و ۲۵ دقیقه […]

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان کرمانشاه با حدود ۴۳۴‚۲۴ کیلومترمربع وسعت در میانهٔ ضلع غربى کشور، بین ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالى و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقى از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از […]

استان لرستان

استان لرستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان لرستان در غرب ایران، بین ۴۶ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود ۲۸۵۵۹ کیلومتر مربع است. […]

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۶۴‚۱۶ کیلومترمربع وسعت در جنوب غربى ایران، بین ۳۰ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالى و ۴۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقى واقع شده است. این استان از شمال با استان […]

استان گلستان

استان گلستان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان گلستان با مساحتى معادل ۰۰۰‚۲۲ کیلومترمربع، ‌ در قسمت شمال شرقى کشور واقع شده است. این استان از شمال با دریاى خزر (مازندران)، از شرق با استان خراسان، از غرب با استان مازندران و از جنوب با استان سمنان همسایه است. براساس آخرین تقسیمات کشورى در سال ۱۳۷۵، […]

استان گیلان

استان گیلان

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان گیلان با مساحت ۷۱۱‚۱۴ کیلومتر مربع در میان رشته کوه‌هاى البرز و تالش در شمال ایران جاى گرفته است. این استان به واحد جغرافیایى جنوب دریاى مازندران تعلق دارد و با استان‌هاى اردبیل در غرب، ‌ مازندران در شرق، زنجان در جنوب و کشور تازه استقلال یافته آذربایجان […]

استان فارس

استان فارس

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان فارس در جنوب منطقه مرکزى ایران بین مدارهاى ۲۷ درجه و دو دقیقه و ۳۱ درجه و ۴۲ دقیقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه و ۵۵ درجه و ۳۸ دقیقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال با استان اصفهان […]

استان قم

استان قم

موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان قم با وسعتى معادل ۶۳۱‚۱۴ کیلومترمربع در مرکز کشور واقع شده و مرکز آن شهر قم است. این استان بین ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقى نسبت به نصف‌النهار گرینویچ و ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ […]

صفحه 1 از 2