کران جنوب | جاهای دیدنی ایران
بلیط هواپیما تور خارجی

کران جنوب

2017-06-06

سلسله اشعار ایرانگردی

گفتم ای دوست ، هموطن با تو
از کرانِ شمال من با تو
بشنو اینبار از جنوب وطن
شهرهای قشنگ و خوب وطن
میکنم من سفر بشعر آغاز
میروم تا به شهرعشق اهواز
شهر عشق و صفای خوزستان
مرکزِ مردمان پاکِ جهان
می تپد قلب شهر در کارون
لیلی دیده ها ازو مجنون
آنطرفتر رسم به آبادان
با کلاسندوشیک ،زیبایان
شهرِ خونینِ ماست خرّمشهر
دشمنش کرد مثلِ گل پَرپَر
وَ دوباره بلندشد ، برخاست
قلبِ ایرانِ ما درست آنجاست
بشنو از من تو شوشتر، دزفول
هرکدام از مقاومت چون غول
مردمانی امین وپر ایمان
موشک از دستشان شده نالان
اندیمشک است شهرِ صدملّت
کرده لُر با لَک وعرب وحدت
چارراهست ومرکزِ حسّاس
خفته در هر محلّه اش احساس
یاددارم بروزهای نبرد
رفته بودم هویزه ؛ با دلِ سرد
بر مزارِ دلیر مردانش
تابلوئی از غرورِ پاکانش
از طلائیّه خاطراتِ قشنگ
تلخ وشیرین از انفجارو فشنگ
دارد این سینه رفته در دفتر
بازگویش کنم زمانِ دگر
بهبهان ودوگنبدان غوغاست
رامهرمز عصارۀ آنجاست
مردمانی اصیل و بافرهنگ
کرده بسیارها کمک در جنگ
در زمستان که کشورم سرداست
میوه جاتش دوایِ هردرد است
می رسم من به خطّۀ بوشهر
با یلانی سپهر تا به سپهر
در تجارت و صیدِ مروارید
ثروتِ بی حساب در خود دید
در تمامِ زمانِ جنگ وجدال
کرده حل مشکلات وامرِ محال
در برازجان وکازرون ایوای
صد بهاراست هر کرانه وجای
از چغادک به سمتِ کنگان من
رفته ام شادمان و رقصان من
عَسَلویه وَ جَم وَ ریز آنجاست
مرکزِ گازو صنعتِ بالاست
طاهری هست ودیّرو دیلم
مرکزِ عاشقانِ اهلِ قلم
آن مسیراست راهِ بندرها
بندرعبّاس و قشم وکیش آفا
باردیگر سفر کنم آنجا
عشق هاکرده ام وجولان ها
غرق فکرم وغرقِ اندیشه
می رود شیرِ ذهن در بیشه
تا دوباره سفرکنم آغاز
عشقبازی به جلگۀ سرباز
از جکیگور و خطّۀ پیشین
میرسم تا به چاه بهارِ امین
رازها دارم از بَرو بومَش
راهِ دریائیِ جهان گونش
مدخلِ کشوراست ودریاها
نیلگون ساحل است وصحراها
شرق وغرب ماندو من بدهکارم
دِینِشان میدهم به اشعارم
صبح شد روز دستِ من رو کرد
قبله اظهارِ آب وجارو کرد
من طلب کرده رخصتی دیگر
ماند باقی به فرصتی دیگر
کوتوالم به کشورِ ایران
حافظِ خاکِ پاکِ ما قرآن.

با تشکر و سپاس فراوان از آقای احمدیزدانی(کوتوال)

کران جنوب کران جنوب

PDFPrint