رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

علم کوه و یخچالهای تخت سلیمان

لینک این مطلب کپی شد!

علم کوه نام کوهی با ارتفاع قله ۴۸۵۰ متر است که در منطقه تخت سلیمان واقع شده‌است.قله علم کوه پس از قله دماوند دومین قله مرتفع ایران به شمار می‌رود.بیشتر شهرت این قله به خاطر دیواره‌ایست که در دامنه شمالی آن واقع است و دارای فنی‌ترین و سخت‌ترین مسیرهای سنگنوردی و دیواره‌نوردی در ایران است.این دیواره در ایران، جایگاهی مانند کی۲ در جهان را داراست.رودبارک و کلاردشت نزدیکترین شهرها به این منطقه در استان مازندران هستند. جبهه جنوبی این کوه نیز مشرف به طالقان است.
در جبهه شمالی این قله دیواره‌ای به طول ۶۵۰ متر وجود دارد که یکی از زیباترین و مشکل‌ترین دیواره‌های دنیا به شمار می‌رود.منطقه علم کوه دارای ۴۷ قله بالای ۴۰۰۰متر است که به آلپ ایران نیز معروف است.

مجموع یخچال های علم کوه واقع برفلاتی مرتفع درارتفاع تقریبی ۴۰۰متری درمیان قلل گرانیتی تخت سلیمان واقع گردیده اند.
مجموع یخچال های تخت سلیمان عبارتند از:سرچال،علم چال، تخت سلیمان،مرجیکش،خرسان،هفت خوان،چالون،شانه کوه واسپلیت:
یخچال سرچال
این یخجال درارتفاع تقریبی ۴۰۵۰مترتا۴۲۳۰متر درحدفاصله دوقله میان سه چال وتخت سلیمان قراردارد وسطح آن توسط سنگلاخ های وریزش های کوه پوشیده شده است.
یخچال علم چال
این یخچال بزرگ که درارتفاع تقریبی ۴۰۰متر ی واقع است به علت آن که در گودی قرارگرفته وقلل اطراف عمدتاًاز۴۲۰۰تا۴۸۰۰مترارتفاع دارد ازنظر پنهان است. ابتدا ی یخچال اصلی در۴۲۰۰متری ودیواره شمالی علم کوه برافراز آن برافشته شده است.سطح یخچال توسط میزهای سنگی یخچالی وخرد شده درنواحی کناره آن پوشیده شده است.
یخچال تخت سلیمان
این یخچال با شیبی تند ازپایتخت درجناح شمالی قله تخت سلیمان درارتفاع ۴۳۵۰ متری تانزدیکی قله ۴۶۵۵ متری تخت سیلمان به صورت یک مرکز نسبتاً عریض یخچال بادو زبانه شرقی وغربی کشیده شده است وشیب آن درقسمت های شمالی تر بیشتر است.
یخچال مرجیکش
این یخچال درارتفاع ۴۳۴۰متری درگودی حدفاصله دویال قلل سیاه سنگ ومرجیکش قرارگرفته وزبانه شمالی آن تا ارتفاع ۴۵۰۰متر ارتفاع می گیرد.سطح یخچال پوشیده از سنگلاخ است وریزش مدوام سنگ ازسمت قله مرجیکش برروی آن جریان دارد.
یخچال خرسان

این یخچال بزرگ در حدفاصله قلل مرجیکش وعلم کوه درجناح جنوبی این قلل واقع شده وازارتفاع تقریبی ۴۱۵۰تا۴۵۰۰متر،باعرض نسبتاًزیاد تازیرقله علم کوه به پیش می رود وقلل سوزنی ودیواره ای خرسان شمالی ومیانی وجنوبی درجناح غربی آن قرار گرفته اند.
یخچال هفت خوان
مجموعه بزرگ در طویل یخچال هفت خوان ازارتفاع ۳۹۵۰مترتا۴۴۰۰متربرروی گردنه هفت خوان امتدادیافته ودربستر خود تشکیل زبانه های کوچک یخچال به داخل دره های قلل هفت خوان رامی دهد.بعضی ازاین زبانه های تانزدیکی قلل باشکوه هفت خوان ارتفاع می گیرد.
وجود آبگیرهای متعدددربستر یخچال دارای اهمیت خاصی برخوردار است.درجناح شمالی این یخچال قلل نگین وتخت سلیمان ودرسراسر امتداد جنوبی آن قلل مضرس وداندانه دار هفت خوان ازارتفاع ۴۰۰۰مترتا ۴۵۳۷مترقراردارند.
یخچال چالون
این یخچال حد فاصل دوقله سیاه سنگ ودر چالون درارتفاع ۳۹۰۰تا۴۲۰۰متری قرار دارد ومیان این قله مرتفع را می پوشاند.
یخچال شانه کوه
این یخچال متصل به یخچال علم چال ازارتفاع ۴۲۳۰متردرنزدیکی قله ۴۴۰۰متری شانه کوه امتداد دارد.وجه تسمیه این یخچال عمدتاًبه دلیل نزدیک بودن آن به قله شانه کوه است.
یخچال اسپیلت
زبانه عظیم ومرتفع یخچال اسپیلت به ارتفاع ۶۰۰متری زبانه فرعی ازمجموعه یخچال های بزرگ هفت خوان ویکی از زیباترین یخچال ایران می باشد.این یخچال به صورت ۳زبانه فرعی از جناح شمالی قله نگین برروی دیواره غربی علم کوه تا سوزنی اسپیلت در ارتفاع ۴۶۰۰متری امتداددارد.

مجموع قلل تخت سلیمان دراستان مازندران بخش کلاردشت حدفاصله دره طالقان وجنگل ها عباس آباد وشهسوار منطقه ای بسیار سرد سیر وبرف گیر با قلل مرتفعی است که از آن می توان به عنوان بزرگ ترین ناحیه کوهستانی یخچالی درایران نام برد.ضمناًاین منطقه دارای بیشترین تعداد قلل بالای ۴۰۰متر درکل کشور است.

نحوه پراکندگی و همچنین سیستم تخلیه جریان های سطحی ناشی از ذوب یخ و برف، یخچال های طبیعی و برفچال های منطقه علم کوه، به شکلی است که به طور مشخص می توان حوضه های آبریز مجزایی برای هر یک یا چند یخچال و برفچال معین کرد. سه حوضه آبریز اصلی به شرح زیر را می توان برای یخچال های و برفچال های منطقه علم کوه درنظر گرفت.

۱ – حوضه آبریز رودخانه بریر : محدوده این حوضه آبریز، خط الرأسی است که از سمت شمال شرقی قله سیاه گوک شروع شده و از ارتفاعات ( قله های : دندان اژدها، تخت سلیمان، شانه کوه علم کوه، شاخک علم، سیاه سنگ، چالون سیاه کمان ) گذشته و در سمت شمال شرق، زیر قله پسند کوه ختم می شود.

۲- حوضه آبریز رودخانه خرم دشت : محدوده این حوضه آبریز خط الرأسی است که از سمت شمال شرقی قله پسندکوه شروع شده و از ارتفاعات قله های : (نفت چاک، چالون، سیاه سنگ، شاخک، علم کوه، خرسان شمالی، خرسان جنوبی، ستاره، مناره، گردونه کوه، لشگرک، سامان و گرمسر می گذرد.

انتخاب یخچال طبیعی مناسب در ایران برای مطالعه خصوصیات یخچال های طبیعی : از یخچال های طبیعی پنج گانه در ایران، یخچال علم چال از مجموعه یخچال های طبیعی تخت سلیمان ( علم کوه ) در شهر کلاردشت واقع در استان مازندران انتخاب گردید.این یخچال به سه علت انتخاب شد :

۱ – به علت شکل کاسه یخگیر ( سیرک یخچالی ) و ارتفاع نسبتاً بالای آن که موجب شده است در این یخچال خصوصیات رفتاری مربوط به سایر یخچال های طبیعی در ایران به صورت واضح تر مشاهده شود.

۲ – به علت سیستم تخلیه جریان ناشی از ذوب برف و یخ که بعد از طی فاصله کوتاهی به صورت رودخانه ظاهر می شود که این امر باعث می شود مطالعه مدل ریاضی اثر ذوب برف و تأثیر آن بر جریان رودخانه قابل تحقیق باشد.

۳ – به علت فاصله نزدیک آن به تهران که دسترسی به این یخچال را امکان پذیر و آسان می سازد.

AlamKooh-0615-mm1 علم کوه و یخچالهای تخت سلیمان

AlamKooh-0615-mm2 علم کوه و یخچالهای تخت سلیمان

AlamKooh-0615-mm3 علم کوه و یخچالهای تخت سلیمان

           
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *