جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

تاریخ بروزرسانی :
۴ دی ۱۳۹۸

در این بخش تعدادی از پیام ها و شعارهای زیست محیطی بصورت متمرکز جمع آوری گردیده که علاقمندان به محیط زیست میتوانند شعارهای محیط زیست را در مناسبتها و سایر موارد مرتبط با محیط زیست استفاده نمایند …

۱- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت .

۲-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .

۳- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی .

۴-غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند .

۵-احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .

۶-گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

۷-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست .

۸-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

۹-زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد .

۱۰-همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی .

۱۱-با طبیعت زندگی می کنیم ؛ بدون آن می میریم .

۱۲-تداوم حیات ، در گرو حفاظت از تنوع زیستی است .

۱۳- هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند .

۱۴-نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است .

۱۵-هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم .

۱۶-بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .

۱۷-استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .

۱۸-آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیستمحیطی است .

۱۹-هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

۲۰-آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی .

۲۱-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است .

۲۲-حمایت از محیط زیست ، حمایت از زندگی است .

۲۳-تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .

۲۴-با آلوده کردن آب،خاک و هوا محیط زیست رانابود نکنیم .

۲۵-نگذاریم بمیرد جنگل ، که جهان خواهد مرد .

۲۶-توسعه پایدار یعنی : هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.

۲۷-زندگی سبز با طبیعت سبز .

۲۸-لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است .

۲۹- بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم.

۳۰-طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است.

۳۱-آب ؛ خاک و هوا سه عنصر اساسی (اصلی)حیات هستند ؛ در حفظ آن کوشا باشیم .

۳۲-محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم .

۳۳-ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ؛ بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم .

۳۴-کاغذ زباله نیست .

۳۵-حمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است .

۳۶-طبیعت (ایران) ما بدون زباله زیباست .

۳۷-برای تهیه یک تن کاغذ ۱۵ اصله درخت سرسبز و تنومند قطع میشود.

۳۸-نه درصد ( ۹٪ ) از ترکیبات زباله های شهری را کاغذ تشکیل میدهد.

۳۹-حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشهای الهی است.

۴۰-زمین ؛ تنها زیستگاه بشر را حفظ کنیم.

۴۱-طبیعت مهربان است ؛ ماهم با طبیعت مهربان باشیم.

۴۲-زندگی پایدار یعنی هماهنگی سازگار با طبیعت.

۴۳-یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد.

۴۴-زمین تنها منبع تغذیه موجودات زنده است ؛ در حفظ آن بکوشیم.

۴۵-باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیستمحیطی افزایش داد.(مقام معظم رهبری)

۴۶-بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی .

۴۷-بیائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم .

۴۸-تخریب محیط زیست ؛ خیانت به نسلهای آینده است .

۴۹-حرمت حیات را پاس بداریم .

۵۰-فرشتگان برخاک سجده میکنند ، پس خاک را آلوده نکنیم .

۵۱-حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است .

۵۲-مردم ما گل هستند و کشور ما گلزار. بیاییم همه با هم گلزار را برای سلامتی و شادابی گلها حفظ کنیم .

۵۳-عادت بد راکنار بگذاریم ؛ بسوی اقتصاد با کربن پایین. (شعار جهانی)

۵۴-محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری .(شعارملی)

۵۵-هرکجا باشیم زمین از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

۵۶-حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است.

۵۷-طبیعت سرسبز ؛ محیط زیست سالم ارمغان ما به نسلهای آینده.

۵۸-با آلوده کردن آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم.

۵۹-نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد.

۶۰-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است.

۶۱- زندگی سبز با طبیعت سبز .

۶۲-تنوع زیستی ، حکمت مجسم خالق یکتا .

۶۳- احترام به طبیعت ، احترام به خالق هستی است .

۶۴- هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری امانت دار بخشی از میراث جهانی است .

۶۵- طبیعت مهربان است با طبیعت مهربان باشم .

۶۶- حفاظت از محیط زیست ، وظیفه همگانی است .

۶۷- یادمان باشد فقط یک زمین داریم پس در حفاظت از آن کوشا باشیم .

۶۸- درراستای دستیابی به توسعه پایدار ( توسعه سازگار با محیط زیست ) و نیل به آینده روشن از ریخت و پاش فرآورده های نفتی و ایجاد هر گونه آلودگی جلوگیری نموده و در جهت سلامت ، بهداشت انسانها و محیط کارمان تلاش نماییم .

۶۹- طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .

۷۰- ما محیط زیست را از پیشینیان به ارث نبرده ایم ، بلکه از آیندگان به امانت گرفته ایم.(در حفظ و حراست از این امانت کوشا باشیم .)

۷۱- طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .

۷۲ –با یاری یکدیگر زمین را پاک نگه داریم .

۷۳ – طبیعت قلب تپنده محیط زیست است ، تپش آن را قطع نکنیم .

۷۴– بیائید به سخاوت ، قداست و پاکی زمین احترام بگذاریم .

۷۵ – فصل بهار ، زمان زایش وحوش ، سلاح را کنار بگذاریم .

۷۶- تخریب محیط زیست ، نابودی زندگیست .

۷۷- جهانی بیاندیشیم ، منطقه ای عمل کنیم .

۷۸ – از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .

۷۹- آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .

۸۰- تنها پس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین رودخانه ؛تنها پس از صید آخرین ماهی ؛تنها پس از پرواز آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام سوداگران درمی یابند : پول را نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد . . .

۸۱- فراموش نکنید که « زمین به ما تعلق ندارد ؛ بلکه ما به آن تعلق داریم.» (رالف ادبرگ)

۸۲- آب ؛ گنجینه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویای فردا

۸۳-«هنگامی که جانداری را می‌کشید ، در دل با او بگویید: همان نیرویی که تو را می‌کشد ، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد ؛ زیرا همان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست تواناتری گرفتار خواهد کرد.»

« جبران خلیل جبران»

۸۴- با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .

شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشد . . .

۸۵- از بین رفتن یک درخت = مرگ ۱۰۰۰ انسان

۸۶ -هر ذره ای در طبیعت ماموری از جانب خالق هستی است، ناسپاسی است که به حکمت این ماموریت شک کنیم.

۸۷- نسلهای بعد ، رفتار ما را با طبیعت،به قضاوت خواهند نشست.آیا به نیکی از ما یاد خواهد شد؟

۸۸-تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری

۸۹-محیط زیست ،سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست

۹۰-مدیریت پسماند، حفظ آب و خاک(شعار ملی روز زمین پاک سال ۹۰)

۹۱-طبیعت ما بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است.

۹۲-یاد بگیریم به طبیعت برگردیم/به طبیعت برگردیم که یاد بگیریم

۹۳- تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
محیط زیست شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

طبیعت قلب تپنده منابع طبیعی و محیط زیست است ، انرا از تپش نیاندازیم.

با آلوده کردن آب ، خاک و هوا محیط زیست را نابود نکنیم.

آلودگی محیط زیست ، یعنی توقف تدریجی زندگی .

برای حفظ محیط زیست از کیسه های تجزیه پذیر استفاده کنیم

بیایید با حفظ محیط زیست ، سرسبزی و طراوت را به طبیعت و شادابی و نشاط را به خودمان هدیه کنیم.

حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه همگانی شرعی و ملی است .

حفاظت از محیط زیست را چون عبادت خدا جدی بگیریم.

حفاظت از محیط زیست، حمایت از نسل ها

حفاظت از محیط زیست یعنی تداوم سلامت کرۀ زمین

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست پیوند دهنده نسل امروز با نسل فردا.

حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نشانه خرد یک انسان است.

حفاظت محیط زیست نیاز به تعهد ملی دارد

حفاظت محیط زیست یعنی عدالت بین نسلی

حفاظت محیط زیست یعنی هماهنگی بین انسان و زمین

حفاظت محیط زیست، تضمین کننده بقای آینده ما

بیائید محیط زیست را همچون دشتی پر از گل باصفا نگهداریم .

حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است .

حفظ محیط زیست ؛ حفظ ارزشهای الهی است.

حفظ محیط زیست، ضامن بقای حیات

حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست ،حمایت از زندگی است.

در محل کار و زندگی همگان را به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تشویق کنیم.

غفلت از منابع طبیعی و محیط زیست اهداف توسعه را تضعیف می کند.

تخریب محیط زیست ؛ خیانت به نسلهای آینده است .

تخریب محیط زیست ، نابودی زندگیست .

تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .

توسعه پایدار یعنی : هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.

آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .

بنویسیم محیط زیست ؛ بخوانیم زندگی .

محیط زیست ،سرمایه مشترک نسل های امروز و فرداست

محیط زیست ؛ این موهبت الهی را قدر بدانیم .

محیط زیست امانت نسلهای آینده در دستهای ماست

محیط زیست برای همه و همه برای محیط زیست

محیط زیست سالم بستر مطلوب برای پرورش نسل فردا

محیط زیست سالم یعنی روان و جسم سالم ما

محیط زیست سرمایه مشترک نسلهای امروز و فردا است

محیط زیست قیمتیست

محیط زیست ما، آینده ما؛ از آن نگهداری کنیم

محیط زیست محور توسعه پایدار

محیط زیست هر جامعه نشانه فرهنگ ان جامعه هست.

محیط زیست سالم، بستر خلاقیت و نوآوری.

محیط زیست سالم، بستر نوآوری و شکوفایی

لازمه زندگی سالم ، محیط زیست سالم است .

اصل پنجاهم قانون اساسی :

(( درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود . از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع میباشد)).

منطقه حفاظت شده شیدا3 شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
[امتیاز: 20 میانگین: 4.4]
           
برو بالا
 

نظر کاربران :

 • مهدخت رضایی

  جملات زیبایی داشت
  خیلی ممنون
  استفاده کردم
  من عاشق طبیعت هستم لطفا در طبیعت و نعمت خدا زباله نریزید متشکرم از همه ی مردم عزیز ایران

  ۱۵ اسفند, ۱۳۹۹ پاسخ دادن
 • زنبور پرکار

  حوب بود ولی عالی نبود 🙂

  ۲۳ خرداد, ۱۳۹۹ پاسخ دادن
 • امیر

  جملات کاملا بی روح و کهنه ایه

  ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • علی

  مرسی واقعا استفاده کردم

  ۱۲ خرداد, ۱۳۹۷ پاسخ دادن
 • Atena

  خیلی بدردم خورد مرسیی?

  ۱ آذر, ۱۳۹۶ پاسخ دادن
 • Zeinab

  بسیااااااارعاااالی. باشد که قدردان محیط زیست باشیم! ?

  ۲۶ تیر, ۱۳۹۶ پاسخ دادن
 • علی اکبر

  خیلی عاااالی بود

  ۱۹ اسفند, ۱۳۹۵ پاسخ دادن
 • فاطمه

  جملات زیبایی بود ممنون♥

  ۵ بهمن, ۱۳۹۵ پاسخ دادن
 • مهزاد

  جملات و شعارهای خوبی است اگر فقط در حد یک شعار و جمله نباشد . حرف زدن راحت و عمل به آن کمی سخت .
  موفق باشید ممنون .

  ۲۵ دی, ۱۳۹۵ پاسخ دادن
 • asieh

  واقعا عالی بود. دوست داااارم طبیعت

  ۱۶ خرداد, ۱۳۹۵ پاسخ دادن
 • فهیمه

  بعضی جملاتش واقعا عالی بود استفاده کردم؛ ممنون

  ۱۰ بهمن, ۱۳۹۴ پاسخ دادن
 • آتنا

  واییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

  ۵ دی, ۱۳۹۴ پاسخ دادن
 • shay spm

  mer30 mamnoon ali bood

  ۲۱ شهریور, ۱۳۹۴ پاسخ دادن
 • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد